جستجو
آرشیو

You are currently browsing the پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمدصادق کوشکی blog archives for ژوئن, 2015.

Archive for ژوئن, 2015

اقتصاد پاشنه آشیل «دولت» است

دکتر محمد صادق کوشکی فارغ ‌التحصیل دکتری اندیشه سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (گروه مطالعات منطقه ای) در طی گفتگویی خواندنی به سوالات ما در زمینه روند مقابله با نظام سلطه و محور مقاومت پاسخ داده اند. این محقق و پژوهشگر مسائل سیاسی تنها راه چاره برای مقابله با نظام سلطه را عدم وابستگی به غرب و خود کفایی در همه ابعاد اقتصادی می داند.

شیوه تقابل نظام سلطه بین الملل در حوزه اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران در واقع به چه گونه ای است؟ چرا نظام سلطه همیشه بعد اقتصادی را برای حمله به ما انتخاب می کند؟

متأسفانه در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی، یکی از عرصه هایی که ما در آن نتوانستیم به استقلال دست پیدا کنیم و نقطه ضعف و پاشنه آشیل نظام محسوب می شود، اقتصاد، صنعت، علم و فنون مرتبط با آن است. در این عرصه نه قادر شدیم ساختارهای بومی مورد نیاز جهت خود کفایی را ایجاد کنیم و نه توانستیم ساختارهای انقلابی ایجاد کنیم. همان حالت اقتصاد و صنعت بیمار عصر  پهلوی را ادامه دادیم. به همین دلیل نقطه ضعف ما به شمار می رود. دشمنان ما هم این نقطه ضعف ما را به خوبی شناختند و از آن طریق سعی کردند به ما فشار وارد کنند. ادامه مطلب »

نمایش دروغین در مقابله با تروریسم

“محمدصادق کوشکی” در روزنامه «حمایت» نوشت:

آنچه که در فضای بین الملل امروز حاکم است، گردش امور نه بر اساس دو معیار «حق» و «باطل»، بلکه صرفاً بر پایه دو پارامتر «قدرت» و «منافع» است. به این معنا که هرآنچه در حوزه منافع کشورهای زورگو قرار گیرد، توان جذب منافع را داشته باشند و یا قدرت جذب آن را به دست آورند، آن کار درست و حق تعریف می‌شود.

حق و باطل از این منظر، در راستای ایدئولوژی غربی مبنی بر منفعت حداکثری از انسان و طبیعت قابل تعریف است و اومانیسم را تعیین کننده مرز خوبی و بدی جا می زند. با چنین تفسیری است که آنچه مورد پسند غرب واقع می‌گردد – در جایی که قدرت انجام آن را دارند –  به عنوان «منطق بین‌الملل»، «معیار حقوق بشر» و «استانداردهای جامعه جهانی» ارائه می‌گردد.

تفسیر و عملکرد غرب در تعیین حقوق بین‌الملل مورد تردید قرار نمی‌گیرد و در هیچ سازمان بین‌المللی به دلیل ارتکاب چنین اعمالی محکوم نمی‌شوند. از آنجایی که مفهوم حق و باطل در گفتمان بین‌الملل رنگ خود را باخته است به همین دلیل شاهد صدها رفتار متناقض و مغایر با بدیهیات انسانی، عقلی و حتی مخالف با فطرت هستیم که در عرصه جهانی انجام می‌گیرد و به مدد تبلیغات گسترده دروغین و مزورانه حتی تردیدی را در افکار عمومی جهان هم ایجاد نمی‌کند. ادامه مطلب »