جستجو
آرشیو

سپاه در مقابله با مراکز فساد نشان داد یک نیروی چند بعدی است

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه‌نصیر اظهار داشت:‌ برخی درصددند که سپاه را یک نیروی صرفا نظامی معرفی کنند تا آن را محدود نمایند اما مقابله با مراکز ترویج فساد نشان داد که سپاه یک نیروی چند بعدی است و براحتی می‌تواند در همه عرصه‌های تهدید کننده نظام وارد عمل شود.

محمد صادق کوشکی عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه‌نصیر در خصوص فعالیت اخیر بخش اطلاعات سپاه پاسداران در انهدام برخی سایت‌های مروج فساد اظهار داشت: سپاه در این زمینه مانند گذشته به عنوان نیروی خط شکن و رصدکننده تهدیدات متوجه نظام به خوبی وارد عمل شد و با تشخیص درست و نیز ورود مناسب به این موضوع توانست جلوی آن را بگیرد.

کوشکی گفت:‌ علیرغم آنکه این حرکت در داخل کشور تقریبا با سکوت همراه شد ولی از بازتاب‌های خارجی آن و واکنش‌هایی که کشورهایی مانند آمریکا از طریق رسانه‌های خودنشان دادند، معلوم می‌شود که سپاه به درستی به هدف زده و کاملا طبق اساسنامه خود یعنی حفاظت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن عمل کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه ‌نصیر خاطرنشان کرد: عده‌ای تهدیدات حوزه‌های فرهنگی و اخلاقی را از موضوعات فرعی می‌دانند و در برخی مقاطع نیز در کشور این موضوعات جدی گرفته نشد.

وی ادامه داد:‌ متاسفانه امروزه برخی کانال‌های ترویج فساد و فحشا در جامعه وجود دارد و هیچ ارگانی هم به طور رسمی خود را برای مقابله با این رخنه دشمن آماده نکرده‌ و عملا دستگاه‌های مسئول با فرافکنی، کوتاهی‌های خود را متوجه دیگران می‌کنند.

کوشکی اذعان کرد:‌ در این فضای غفلت‌بار که فساد و فحشا در حال ترویج است، تحلیل سپاه یک تحلیل درست بود و به خوبی متوجه شد که این بحث در زمان حاضر یک موضوع حاشیه‌ای نیست و کلیت و اسلامیت نظام را تهدید می‌کند و هدف این اقدامات ظاهرا جدا از هم، نابودی نظام اسلامی از درون است.

این استاد دانشگاه افزود: به همین خاطر آنچه در این حرکت سپاه قابل تقدیر است، تحلیل درست نیروهای اطلاعاتی سپاه از این موضوع و ورود آنها در عرصه مقابله با این تهدیدات بود.

وی ادامه داد: از آنجایی که طبق اساسنامه سپاه، مشخصا حفاظت از انقلاب در همه عرصه‌ها وظیفه اساسی این نیرو عنوان شده این توقع نیز می‌رفت که سپاه با قدرت تمام در این امر وارد عمل شود و با مراکز سازمان یافته ترویج فساد که کلیت نظام را هدف گرفتند، برخورد عملیاتی کند.

کوشکی افزود: البته سپاه در این زمینه همچون گذشته که هر جا تهدیدی علیه نظام صورت می‌گرفت با موفقیت از عهده آن برمی‌آمد، به خوبی عمل کرد و اگر سازمان‌های مسئول در این زمینه اختیارات خود را به سپاه تفویض کنند، سپاه این امکان را دارد که به راحتی با مراکز ترویج فساد و فحشا به مقابله بپردازد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر اضافه کرد: برخی درصددند که سپاه را یک نیروی صرفا نظامی معرفی کنند تا از این طریق سپاه به یک نیروی نظامی صرف محدود شود اما عملکرد بخش اطلاعاتی سپاه در مقابله با مراکز ترویج فساد نشان داد که سپاه یک نیروی چند بعدی است که براحتی می‌تواند در همه عرصه‌های تهدید کننده نظام وارد عمل شده و با موفقیت از عهده آن برآید.

یک نظر بگذارید