جستجو
آرشیو

با غربی‌های مغرور مثل خودشان رفتار کنیم

محمد صادق کوشکی کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو  در خصوص دخالت‌ سفارتخانه‌های غربی در امور داخلی ایران و برخی رفتارهای زننده آنها با ایرانیان گفت: بررسی کارنامه دستگاه دیپلماسی ما در قبال سفرای کشورهای غربی در ایران نشان می‌دهد که ما حتی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب هم به نوعی میراث به جا مانده از دوران قاجاریه و پهلوی را تا حدودی حفظ کرده‌ایم.

وی ادامه داد: ما با تعارف با سفرای کشورهای غربی برخورد می‌کنیم، احترام بیش از اندازه‌ای برای آنها قائل می‌شویم، دست سفارتخانه‌های آنها باز است و هرگونه رفتاری که بخواهند با اتباع ایرانی انجام می‌دهند که نمونه آن رفتار ناپسند سفارت آلمان با شهروند ما بود.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به میراث باقیمانده از دوران استعمار که در آن غربی‌ها خود را درجه یک و صاحب اختیار ما می‌دانستند، اظهار داشت: ما نیز متأسفانه در این خصوص با رفتارهای خود زمینه‌های لازم را فراهم کرده‌ایم.

کوشکی با بیان اینکه غرب رفتار مناسب شأن یک کشور انقلابی را رعایت نمی‌کند، گفت: ما نیز با رفتارهای خود اینگونه رفتارهای غرب را تداوم بخشیده‌ایم.

وی ادامه داد: اصلاح این موضوع نیازمند یک خانه تکانی جدی فکری در دستگاه سیاست خارجی است.

این استاد دانشگاه با ذکر این نکته که ما طبق دستورالعمل‌های دینی و انقلابی خود باید با کشورهای استعماری که به استقلال ما احترام نمی‌گذارند، مانند خودشان رفتار کنیم، یادآور شد: همانطور که غربی‌ها در برخورد با هیئت‌های دیپلماتیک ما از موضع بالا برخورد کرده و حتی بسیاری مواقع به حقوق دیپلمات‌های ما احترام نمی‌گذارند، ما نیز باید مقابله به مثل کرده و از موضع بالا با دیپلمات‌های مغرور غربی رفتار کنیم.

کوشکی نتیجه این مماشات‌ها را دخالت وقیحانه کشورهایی مانند انگلیس و فرانسه در مسائل داخلی کشورمان و زیر سؤال بردن حق حاکمیتی‌مان خواند و اظهار داشت: اگر یک دیپلمات ایرانی در راهپیمایی علیه سیاست‌های انگلیس در لندن شرکت کند برگه اخراج وی روز بعد روی دستش است.

وی ادامه داد: طبیعتاً اگر قرار بود رفتار متناسب حتی در چارچوب قانونی را با سفرای کشورهای غربی در خصوص دخالت در انتخابات داشته باشیم، باید آنهایی را که در حرکت‌های سال گذشته نقش داشتند به شکل تحقیر آمیزی اخراج می‌کردیم.

این استاد دانشگاه در پایان ابراز امیدواری کرد که دستگاه سیاست خارجی ما نسبت به حفظ پرستیژ و شأن یک نظام انقلابی ظرافت داشته باشد.

یک نظر بگذارید