جستجو
آرشیو

اتحاد نیروهای داخلی زمینه‌ساز شکست حرکت‌های مداخله‌جویانه است

صادق کوشکی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اظهار داشت: کودتای ۲۸ مرداد پس از حرکت عمومی مردم ایران در راستای ملی‌شدن صنعت نفت و برای رهایی از استبداد به دلایل خاصی صورت گرفت.

وی افزود: دخالت‌ بیگانگان در امور داخلی کشور،‌ نهاد استبدادی سلطنت، عدم آمادگی و آگاهی جامعه ایران برای مقابله با فتنه‌های بزرگ، نبود وحدت ساختاری بین نیروهای مبارز و عدم وجود رهبری در مسیر مبارزه علت‌های اصلی پیروزی کودتای ۲۸ مرداد پس از حماسه ملی‌شدن صنعت نفت بود.

 

* نبود وحدت ساختاری و اختلافات عقیدتی حرکت مردمی را خدشه‌دار کرد

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: از آنجا که رهبری مبارزات در ملی‌شدن صنعت نفت بر عهده جناح‌های مختلف روحانی و روشنفکر قرار داشت، بنابراین وحدت ساختاری کامل در میان این رهبران به چشم نمی‌خورد.

وی ابراز داشت: فقدان این وحدت بین رهبران نهضت سبب شد تا اختلافات عقیدتی و ساختاری به سرعت و با شتاب فراوان، رهبری این حرکت مردمی را خدشه‌دار کند.

کوشکی خاطرنشان کرد: تکثر رهبران نهضت و تعدد اهداف سبب اتلاف وقت و انرژی نیروی مبارزان شد و زمینه را برای دخالت بیگانگان و حضور و نفوذ نیروهای سلطنت‌طلب بین قشر عظیم مردمی و ایجادکودتای ۲۸ مرداد فراهم کرد.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر نبود آگاهی و هماهنگی عمومی در بین مردم جامعه سبب شد تا حرکت مردمی که علیه استبداد و استعمار شکل گرفته بود از اقتدار چندانی برخوردار نباشد و نتواند در برابر دخالت‌های بیگانه و حضور عوامل داخلی استبداد مقابله کند.

 

* لزوم اتحاد رهبران داخلی درس عبرتی که از کودتای ۲۸ مرداد باید گرفت

این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه با بیان اینکه باید از حوادث تاریخی درس و عبرت بگیریم، تصریح کرد: مهم‌ترین درسی که امروز می‌توانیم از کودتای ۲۸ مرداد بگیریم توجه بیشتر به جلوگیری همه جانبه از دخالت‌ بیگانگان از یک سو و لزوم اتحاد نیروهای داخلی از سوی دیگر است.

وی ادامه داد: لزوم اتحاد نیروهای داخلی در مبارزه با قدرت‌های بیگانه درس عبرتی است که باید از کودتای ۲۸ مرداد گرفت، زیرا مردم جامعه در عصر کودتا به این لزوم پی نبردند که نتیجه این بی‌توجهی آنان شکست نهضت بزرگ و مردمی ملی‌شدن صنعت نفت بود و کودتا توانست با موفقیت به خواسته‌های خود برسد.

 

* اتحاد نیروهای داخلی راه مبارزه و شکست حرکت‌های مداخله‌جویانه بیگانگان

کوشکی خاطرنشان کرد: امروز همه بیگانگان می‌خواهند به اشکال مختلف در نظام جمهوری اسلامی ایران نفوذ کنند که درس عبرت گرفتن از تاریخ می‌تواند در مبارزه با این هجمه‌ها بسیار به ما کمک کند.

استاد دانشگاه تهران در پایان اظهار داشت: اتحاد نیروهای داخلی در مقابله با دخالت‌های بیگانگان در امور کشور می‌تواند زمینه‌ساز شکست حرکت‌های مداخله‌جویانه استعمار باشد و قدرت‌های بیگانه را از هرگونه نفوذ در جمهوری اسلامی ایران مأیوس کند.

یک نظر بگذارید