جستجو
آرشیو

بسیج الگویی به جای تحزب است

ایران پس از مشروطه حضور احزاب بسیاری را تجربه کرد اما هیچ یک نتوانستند به حداقل های فعالیت حزبی در کشور برسند و عملا ناکارآمد بودند.

محمدصادق کوشکی در گفتگو با آریا گفت: جامعه ایرانی با مقوله تحزب برخواسته از نگاه نظام های سیاسی غرب هیچگاه نتوانست ارتباط برقرار کند و از این رو بعد از پیروزی انقلاب به رغم آنکه فعالیت آنها بر اساس قانون اساسی آزاد شمرده شده ولی کاربردی نداشتند.

وی افزود: تحزب غربی بستری دموکراتیک به لحاظ سیاسی، اقتصادی  باز و فرهنگی لیبرال را می طلبد که این شرایط در نظام جمهوری اسلامی ایران قابلیت ظهور و بروز ندارند و نباید هم داشته باشند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: فارغ از حزب که دستاوردی غربی است برای مشارکت عمومی در سطح جامعه ایرانی باید الگویی متناسب و همخوان با دیدگاه اسلامی طراحی شود که در این رابطه تنها بسیج مستضعفین را می توان مثال زد.

وی اضافه کرد: مدل بسیج در دهه شصت جهت مشارکت حداکثری عامه مردم در عرصه های مختلف جواب داد البته من معتقد به اتکای صرف به همین الگو نیستم ولی می شود براساس آن متد ها و روش های جدیدی را تعبیه کرد.

کوشکی خاطرنشان کرد: تحزب در ایران از چند حالت خارج نبوده است یا احزاب دولت ساخته بودند که بعداز تمام شدن دوره رئیس جمهور وقت به حاشیه رفتند یا جهت براندازی تاسیس شدند که منحل گشتند و یا وسیله ای برای سرگرمی سیاستمداران بوده اند که قاعدتاً این شکل نیز نتوانست انتظارات را برآورده کند.

وی در پایان ادامه داد: با تفاسیر مذکور باید به دنبال الگویی اسلامی ایرانی بود تا با هنجارهای جامعه ایرانی مطابقت داشته باشد و کپی برداری در این زمینه جوابگو نخواهد بود.

یک نظر بگذارید