جستجو
آرشیو

عصبانیت امریکا و اسرائیل مهمترین بازتاب سفر به لبنان

محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل سیاسی هم در گفتگو با خبرنگار سیاسی «فردا» سفر مقامات کشورها به دعوت همتایان خود را از جمله بدیهی ترین اشکال سیاست ورزی و دیپلماسی در جهان امروز دانست و افزود: با پذیرفتن اصل تساوی حاکمیت ها و برابری جایگاه کشورها تردیدی باقی نمی ماند که مقامات هر کشوری این حق را دارند که بر اساس صلاحدید خود به کشورهای دیگر سفر کنند.

وی همچنین گفت: مقامات هر کشوری حق دارند از مقامات سایر کشورها به منظور گفتگو و دیدار از کشور خود دعوت به عمل آورند و فضای تصمیم سازی درباره سفر و دیدارهای دو جانبه صرفا به عهده مقامات مسئول دو کشور است.

این کارشناس مسائل سیاسی هرگونه اظهارنظر از سوی مقامات کشورهای ثالث را دخالت در امور داخلی کشورها و نادیده گرفتن حقوق شهروندی آنها به حساب آورد.

وی مهمترین باتاب سفر احمدی نژاد به لبنان را عصبانیت رژیم ضهیونیستی و مقامات ایالات متخده دانست که قبل از انجام سفر اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: سفر رییس جمهور کشورمان به لبنان به دعوت رسمی رییس جمهور این کشور انجام خواهد گرفت و طبیعی است در این خصوص صرفا دولت های ایران و لبنان حق تصمیم گیری و تصمیم سازی دارند و از آنجا که مقامات دو دولت برانجام دیدار تاکید دارند، هیچ کشوری حق اظهار نظر در این باره را ندارد.

کوشکی مهم‌ترین پیام سفر نماینده رسمی ایران به لبنان و حضور در مناطق جنوب را تداوم حمایت نظام جمهوری اسلامی از مقاومت اسلامی مردم لبنان و فلسطین بر شمرد.

وی گفت: طبیعی است که مقامات لبنان تمام سعی خود را در استقبالی باشکوه از رییس جمهور به کار می برند، این استقبال بیش از رییس جمهور متوجه انقلاب، رهبری و افکار رهایی بخش است؛ به طور کلی می توان گفت که استقبال مردمی از احمدی نژاد در تاریخ لبنان بی سابقه خواهد بود.

یک نظر بگذارید