جستجو
آرشیو

۱+۵ برای توافق با ایران با ترکیه موافقت می‌کند

دکتر محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسائل سیاسی و بین‌المللی درباره پیشنهاد ترکیه برای میزبانی مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ گفت: جایی که ترکیه به طور جدی مایل است نقش خود را در صحنه‌های بین‌المللی افزایش دهد و تبدیل به یک کشور تصمیم ساز شود ایران است.

وی افزود: ترکیه اشتیاق دارد به بهانه پرونده هسته‌ای ایران خود را به عرصه بین‌المللی وارد کند و در نهایت موقعیت خود را در شرایط کنونی و نسبت به وضعیت فعلی برتری بخشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از سوی دیگر ترکیه با توجه به پاسخ‌های منفی مکرر اتحادیه اروپا مبنی بر عضویت این کشور در این اتحادیه قصد دارد توانایی‌های خود را به رخ اتحادیه اروپا بکشد، تاکید کرد: بهترین موقعیت برای اثبات این برتری‌ها ورود به پرونده هسته‌ای ایران است که ورود ترکیه و نمایش توانایی‌های این کشور در پرونده هسته‌ای ایران موجب می‌شود که اعضای اتحادیه اروپا در نگاه منفی خود نسبت به ترکیه و دولت این کشور تجدید نظر کنند و دید خود را نسبت به این کشور مثبت کنند.

وی توضیح داد: در عین حال ترکیه بر حق صلح آمیز هسته‌ای ایران پافشاری می‌کند چرا که در پس آن هدفی را دنبال می‌کند و آن هدف هموار کردن این مسیر هسته‌ای برای خود ترکیه است در زمانی که قصد راه‌اندازی تاسیسات هسته‌ای خود را داشته باشد.

تحلیل‌گر مسائل سیاسی و بین‌المللی ادامه داد: حمایت مقطعی ترکیه از ایران می‌تواند این کشور را به این دو هدف عمده که همان اثبات توانایی‌ها به اتحادیه اروپا و هموار کردن مسیر هسته‌ای است برساند و در عین حال ترکیه با حمایت‌های خود می‌تواند در آینده از تجربیات هسته‌ای ایران به عنوان یک کشور دوست و همسایه استفاده کند.

وی درباره پذیرش پیشنهاد میزبانی ترکیه از سوی کشورهای ۱+۵ تاکید کرد: این کشورها هم شاید به این نتیجه برسند که با وارد کردن ترکیه می‌توانند ایران را وادار به توافق کنند و بنابراین شاید به این ورود بی میل نباشند.

کوشکی در پایان خاطرنشان کرد: آنها شاید سعی کنند با ورود ترکیه به پرونده هسته‌ای ایران از مواجهه مستقیم با ایران خودداری کنند و اهداف خود را با طرف ترک در میان بگذارند.

یک نظر بگذارید