جستجو
آرشیو

افق رسانه

دکتر محمد صادق کوشکی در سخنانی با طرح این موضوع که رادیو یک رسانه یک سویه است گفت : رسانه رادیو به عنوان یک رسانه سنتی و یک سویه تعریف شده است ما باید بررسی کنیم که وضعیت ارتباطی مخاطب جوان با رادیو چگونه است و ببینیم با اتخاذ چه راه کارهایی می توانیم این رابطه را استحکام ببخشیم.

وی تصریح کرد : امروز رادیو علاوه بر رقبای برون مرزی و درون مرزی از جنس خود نشریات مکتوب و شبکه های ماهواره ای را نیز پیش روی خود دارد و رقیب جدی تری چون رسانه های نوین دو سویه ارتباطی و تعاملی را نیز در مقابل خود دارد ، در دنیای امروز جوان از طریق این ابزار نوین ارتباطی همچون وبلاگ ها و پادکست خود ، تبدیل به رسانه شده است.

دکتر کوشکی خاطر نشان کرد : جوان ایرانی امروز علاقه مند است خودش پیام بدهد تا اینکه فقط شنونده باشد .

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این امر که هر رسانه ای به دنبال این است که یک افق آرمانی برای مخاطبان خود ترسیم کند ، گفت : افق های آرمانی که یک رسانه برای مخاطبان خود ترسیم می کند ، این است که ادعا دارد تاسیس شده تا حرکتی را در ذهن و رفتار مخاطب ایجاد کند تا مخاطب از یک نقطه به نقطه دیگر که رسانه فکر می کند بهتر است حرکت کند، بر این اساس هر رسانه ای تلاش می کند فضای ذهنی مخاطبش را بشناسد و بداند ادبیات و دغدغه هایش چیست و بر اساس آن بسته پیام خودش را بسازد و ارائه دهد .

دکتر کوشکی تاکید کرد: هر برنامه سازی باید در ذهنش یک افق مطلوب داشته باشد ، و بر اساس آن پیامش را ارائه دهد. اندیشه وقتی جابجا می شود که اختلاف سطح و اختلاف فاز وجود داشته باشد.

وقتی برنامه ساز افق مطلوب نداشته باشد او ناگزیر است فقط به درک واقعیت های موجود اکتفا کند و  مخاطب دیر یا زود متوجه نبود این افق مطلوب در برنامه ساز می شود و به این آگاهی می رسد که دانش خودش با برنامه ساز مساوی است وبرنامه ساز هیچ برتری نسبت به او ندارد و این پدیده   موجب بی اعتمادی مخاطب نسبت به رسانه می شود . نتیجه ای که اتفاق می افتد این است که دو رکن مهم  کار یعنی پیام سازی و ارایه بسته پیام، خدشه دار می شود و پیامی که پخش می شود برای بخش عظیمی از مخاطب جدی رسانه ، بی تاثیر می شود .

وی همچنین خاطر نشان کرد: فضای رسانه ای به مانند پرواز هواپیمایی می ماند که مدام باید مسیرش را چک کند و ارتفاع خود را کم زیاد بکند تا به کوهی برخورد نکند ما نیز  در برنامه سازی علاوه بر داشتن افق های مطلوب باید مسیر را چک کنیم و اگر تغییراتی برای ادامه کار لازم است ، اتخاذ کنیم .

یک نظر بگذارید