جستجو
آرشیو

مسلمانان خود را به غربیها بشناسانند

دکتر محمدصادق کوشکی با اشاره به اینکه غرب روابط خود را بر پایه نگاهی غلط نسبت به اسلام تنظیم کرده است، گفت: مسلمانان باید بکوشند خود را به غربیها بشناسانند و تصویر غلط غربیها از اسلام و مسلمانان را اصلاح کنند.

کوشکی با اشاره به اینکه مقوله اسلام هراسی زیرمجموعه نگاه غربی به اسلام است، گفت: اولین برخوردهای جدی جهان غرب با پدیده ای به نام اسلام در جنگهای صلیبی رخ داد که سبب ایجاد پس زمینه ای در هنر و ادبیات غرب و زمینه ساز بستری برای اسلام هراسی شد.

در همین راستا می توان به حادثه ۱۱ سپتامبر اشاره کرد که جرج بوش پس از این حادثه سخن از جنگهای صلیبی گفت و در واقع میان حادثه ۱۱ سپتامبر و جنگهای صلیبی پیوند برقرار کرد.

وی افزود: پس از مقوله جنگهای صلیبی، دومین عرصه ای که غرب با اسلام برخورد جدی داشت درآندلس بود. حضور مسلمانان از قرن دوم تا قرن هفتم هجری در آندلس اسپانیا و برخورد اروپاییان با آنها در این منطقه با هدف خارج کردن آنها از اسپانیا، پس زمینه ای دیگر در ارتباط با پدیده اسلام هراسی محسوب می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران سومین پس زمینه اسلام هراسی را ناشی از مباحث و مطالعات مستشرقین دانست و تصریح کرد: مستشرقین، شرق را به عنوان یک کلیت، موضوع مطالعه خود قرار می دهند و در واقع تصویری از جوامع اسلامی ترسیم کردند که باید در بحث از اسلام هراسی مورد توجه قرار گیرد.

کوشکی در ادامه با اشاره به اینکه آنچه ما در جهان امروز می بینیم، ناشی از گزارشی کارشناسانه از وضعیت اسلام نیست، گفت: تصویری که در سه دهه اخیر از اسلام ارائه شده، تصویری خوفناک است.

البته آنچه سبب تشدید اسلام هراسی شده، ظهور و بروز تروریسم در خاورمیانه است که به اروپا نیز سرایت کرده است.

وی با تأکید بر بدیهی بودن این نکته که منشأ این تروریسم خود غربیها هستند، یادآور شد: پدیده اسلام هراسی ابعاد مختلفی دارد. در نگاه حکومتی به اسلام غربیها می کوشند اسلام را بعنوان دشمن غرب نشان دهند .

این پژوهشگر حوزه مطالعات خاورمیانه با اشاره به موضع گیریهای شخصی نسبت به اسلام در غرب، گفت: این امر به جایی می رسد که فیلمی مانند فتنه ساخته می شود یا کاریکاتورهایی علیه پیامبر اسلام در نشریات منتشر می شود.

همچنین رسانه ها وارد عمل می شوند و به این اسلام هراسی دامن می زنند تا آنجا که سینمای اسلام هراسانه تبدیل به ژانری در سینمای غرب می شود و حتی در قالب بازیهای رایانه ای نیز خود را نشان می دهد تا بر کودکان نیز تأثیر بگذارد.

وی افزود: مسائل دیگری نیز وجود دارند که به این اسلام هراسی دامن می زنند. یکی از این موارد موازنه جمعیت در کشورهای غربی است.

به عنوان مثال به علت رشد کم جمعیت در برخی کشورها، شاهد سیل مهاجرت مسلمانان به این کشورها هستیم که سبب شده رشد مسلمانان در اروپا افزایش یافته و جمعیت اصلی اروپا کاهش یابد.

همچنین در کشورهایی مانند اتریش و آلمان شاهد افزایش جمعیت گروندگان به اسلام هستیم که این موارد سبب افزایش هراس نسبت به اسلام می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه تصریح کرد: پیامد دیگر اسلام هراسی این است که اروپا روابط خود را بر پایه این نگاه غلط نسبت به اسلام تنظیم کرده است.

در نتیجه پدیده اسلام هراسی سبب رفتاری امپریالیستی از سوی غرب با جهان اسلام شده است. از همین رو مسلمانان باید بکوشند خود را به غربیها بشناسانند و با ایجاد کانالهای ارتباطی با شهروندان غربی این تصویر غلط را اصلاح کنند.

کوشکی یادآور شد: توجه به بحث توریسم برای مقابله با اسلام هراسی نیز اهمیت بسیاری دارد چرا که توریستهایی که به ایران می آیند دیگر دچار اسلام هراسی نخواهند شد.

همچنین ایجاد موجهای فرهنگی از جمله راهکارهای دیگر در مواجهه با پدیده اسلام هراسی است که شامل انتشار کتابهای مختلف در غرب، تولید انیمیشنهایی بر اساس داستانهای شاهنامه و مثنوی معنوی، انتشار آثار موسیقی اصیل و نیز توجه ویژه به صنایع دستی است.

یک نظر بگذارید