جستجو
آرشیو

آزمون مهم برای آیت الله لاریجانی

۱- شنیده‌ایم حکم قصاص جوان اسیدپاشی که با پاشیدن اسید به صورت دختر جوانی او را نابینا کرده به دلیل دخالت برخی دولت‌های غربی متوقف شده است.

۲- این در حالی است که حکم قصاص صادر شده و دختر نابینا و خانواده‌اش آماده اجرای این حکم بوده‌اند.

۳- خدا کند که خبر دروغ باشد در غیر این صورت فقط می‌توان گفت وااسلاما!

۴- آیا مسئولان قوه قضائیه حکم الهی قصاص را ( که به تعبیر قرآن کریم اجرای آن زندگی جامعه را به دنبال خواهد داشت) به دلیل اعتراض سفرای سوئد و انگلیس و سازمانهای حقوق بشری اروپایی تعطیل خواهند کرد؟

۵- و اگر خدای نکرده چنین خبط و خطایی رخ دهد آنگاه تقدم اوامر سفرای اروپایی بر احکام صریح الهی چه نامی خواهد داشت؟

۶- اجرای قصاص در این پرونده و ده‌ها پرونده مشابه در مرتبه نخست حق جامعه است.(قبل از آنکه حق مجنی علیها باشد!) وقتی مجرمین به سادگی آب خوردن روی نوامیس مردم اسید می‌پاشند و دختران جوان را برای یک عمر به افرادی کور و کریه ‌المنظر تبدیل  می‌کنند و با این وحشی‌گری روزی هزار بار قربانیان و خانواده آنها را می‌کشند و زنده می‌کنند، دیگر برای دفاع از ساده‌ترین حق جامعه جز قصاص چه راهی می‌ماند؟ آیا دلیل تکرار پی در پی این جرم وحشتناک مجازات‌های ساده و پیش و پا افتاده اسید پاش‌های قبلی نبوده است؟

۷- ریاست محترم قوه قضائیه! اجرای حکم قصاص در این پرونده‌ آزمون بزرگ شماست! امیدواریم سربلند باشید.

یک نظر بگذارید