جستجو
آرشیو

حوزه قرآن نیازمند توجه بیشتری است

یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه توجه مسئولان به ترویج فرهنگ قرآنی خوب است اما کافی نیست، گفت: با توجه به اینکه نظام ما برگرفته از ارزشهای والای اسلامی است، نباید به همین حد کفایت کنیم بلکه باید هر روز بهتر از قبل شویم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد صادق کوشکی افزود: بطور قطع آنچه به عنوان مسابقات بین المللی قرآن برگزار می شود در انس مردم با قرآن کریم مؤوثر خواهد بود، اما اگر این مسابقات از محدوده نخبگان و برگزیدگان قرآنی خارج شده و در سطح عامه مردم برگزار شود این تأثیرگذاری بسیار بیشتر می شود.

وی یادآور شد: آن چه اکنون به عنوان مسابقات بین المللی قرآن برگزار می شود قشر خاصی را مد نظر قرار داده است که هر چند محسناتی چون برگزاری حرفه ای مسابقات را در پی دارد، اما برای ترویج بیش از پیش قرآن در بین عامه مردم، باید این مسابقات را در سطوح مختلف هم برگزار کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیر مسابقات قرآنی در ایجاد همگرایی میان مسلمانان جهان گفت: به طور حتم مسابقات بین المللی قرآن در ایجاد همگرایی بین ملل مسلمان نقش به سزایی ایفا می کند، اما همان طور که در سایر مسابقات بین المللی قرآنی شاهد هستیم، در اغلب این مسابقات نخبگان جامعه هدف به شمار می روند و هر چند نخبگان نیز می توانند سفیر بیان حقایق نظام اسلامی باشند، اما اگر بتوانیم در حاشیه مسابقات قرآنی بخشی را برای قاریان غیر حرفه ای نظیر دانش آموزان کشورهای اسلامی یا بانوان مسلمان قرار دهیم، این تأثیر و همگرایی مضاعف خواهد شد.

این کارشناس امور بین الملل در ادامه به عنوان پیشنهاد افزود: برای عمومیت بیشتر مسابقات قرآنی می توان در کنار برگزاری آن به شکل و شمایل کنونی، مسابقات معتبری را نیز در فضای مجازی برای عمومی مسلمانان کشورهای جهان برگزار کرد و با قرار دادن جوایز معنوی جوانان کشورهای مسلمان را برای شرکت در این مسابقات تشویق کرد.

وی با اشاره به رویکرد برنامه های قرآنی کشور گفت: متأسفانه بیشتر توجه ما به قالب است و معمولا از محتوا دور می شویم قرآن کریم تنها منحصر به قرائت و حفظ و تفسیر نیست و باید با ترویج آموزه های قرآنی در سطح جامعه به محتوای این کتاب الهی بیشتر دقت کنیم و حتی المقدور در فضای برگزاری مسابقات شاهد برخی رفتارهای غیر اسلامی نباشیم.

یک نظر بگذارید