جستجو
آرشیو

موجودیت جامعه اسلامی- ایرانی به دوام خانواده بستگی دارد

به گزارش زنان‌پرس، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر در جامعه ما خانواده تضعیف شود یا وجود و موجودیت آن به خطر بیفتد جامعه در آستانه فروپاشی اجتماعی قرار خواهد گرفت، گفت: موجودیت جامعه اسلامی- ایرانی ما به موجودیت و دوام خانواده بستگی دارد.

دکتر محمدصادق کوشکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جامعه ما یک جامعه خانواده محور است، هم به واسطه اسلامی بودن آن و هم به واسطه سنت‌ها و عرف کهن ایرانی. به این دو دلیل سلول بنیادی جامعه ما خانواده است.

وی با بیان اینکه سلول بنیادی جوامع مدرن شهروند منفرد است، افزود: به همین دلیل اگر خانواده تضعیف شود یا وجود و موجودیت آن به خطر بیفتد جامعه در آستانه فروپاشی اجتماعی قرار خواهد گرفت یعنی موجودیت جامعه اسلامی- ایرانی ما به موجودیت و دوام خانواده بستگی دارد.

کوشکی در ادامه تصریح کرد: خانواده سلول تشکیل دهنده جامعه است و اگر بحث تشکیل و تداوم خانواده به مخاطره بیفتد یا با چالش روبه رو شود در واقع کلیت و موجودیت جامعه به مخاطره می‌افتد.

این محقق و نویسنده یادآور شد: بسیاری از جوامع مدرن چنین توجهی را ندارند، به همین خاطر آسیب‌هایی را که در جامعه ما متوجه خانواده می‌شود، منجر به فروپاشی اجتماعی خواهد شد، مثلا آسیب‌هایی مانند مفاسد اخلاقی، اجتماعی، لاابالی گری‌های اخلاقی، مواد مخدر و… اگر این‌ها در جامعه ما رواج پیدا کند چون موجودیت خانواده را مورد تهدید قرار می‌دهد جامعه را به فروپاشی خواهد کشاند.

وی با تاکید بر اینکه جامعه غربی شهروند محور است نه خانواده محور، گفت: همین یک نکته کافی است که جایگاه خانواده در کشور ما در چه حدی است و قاعدتاً با دیدگاه دینی و سنت‌های ایرانی خانواده مقدس‌ترین نهاد اجتماعی است.

یک نظر بگذارید