جستجو
آرشیو

انتقاد کوشکی از نمایشگاه مد و لباس ارشاد

به گزارش مشرق، محمد صادق کوشکی در گفتگو با مهر با اشاره به برخی از مدلهای مانتوی ای که قرار است در نمایشگاه پائیزه به نمایش گذاشته شود و امروز طی نشست خبری معاون هنری وزارت ارشاد رونمایی شد گفت: اگر دوستان وزارت ارشاد با حکم شرعی حجاب آشنا باشند باید بدانند حجاب زن مسلمان باید به گونه ای باشد که زیبایی ها و ویژگی های جسمی و ظاهری او جلوه گری نکند نه اینکه جسم و جمال ظاهری زن در معرض عموم قرار گیرد.

وی با بیان این که مدل های ارائه شده در نمایشگاه های مدو لباس اسلامیکه تاکنون برگزار شده با تعریف فقهی حجاب همخوانی ندارد گفت : مسئولان وزارت ارشاد و مسئولان ساماندهی مد و لباس با با مفهوم فقهی حجاب اسلامی آشنایی ندارند و یا کوچکترین اعتنایی به این تعاریف ندارند زیرا تفکری که بر برگزار کنندگان این نمایشگاهها حاکم است تفکری است که نشریه خاتون را چاپ کرد و یا با خبرنگار زن اسپانیایی بدون حجاب در نهاد ریاست جمهوری مصاحبه کرد و یا مخالفت خود را با گشت ارشاد اعلام کرد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اینها قصد دارند تیشه به ریشه حجاب اسلامی به نام کارگروه ساماندهی مد و لباس ایرانی اسلامی بزنند و مدهایی را در جامعه به نام حجاب اسلامی در جامعه رواج دهند که با حجاب اسلامی همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: یک سئوال در این میان مطرح است آیا مدیران ارشاد حاضرند با لباس هایی که کارگروه مد و لباس اسلامی ارائه کند خانواده هایشان در ملاء عام حاضر شوند که اگر موافق باشندباید به حال مدیران وزارت ارشاد تاسف خورد کهبا مفاهیم دینی بیگانه هستند و مفهوم فقهی حجاب را زیر پا می گذارند واگر نه، چرا حاضرند چنین لباس هایی را برای مردم ترویج کنند که با بدیهیات فقهی و حدود حجاب در تضاد است.

کوشکی خاطر نشان کرد: وزارت ارشاد به اسم کارگروه مد و لباس مرتکب خطاهای عمیقی شده است که بعید است از روی جهالت باشد اینها حرکاتی هدفدار با قصد تخریب حجاب اسلامی است و این نگاهرا می توان در انتشار نشریه ای مانند خاتون ، رفتارهای رئیس جمهور و دادن مجوز به فیلم ها و تئاترهایی که کوچکترین همخوانی با حجاب اسلامی ندارند ،دید.

وی ادامه داد: بارها تذکر داده شده که مقامات وزارت ارشاد با برگزاری چنین نمایشگاههایی صرفا خدمت به بی حجابی و ضربه به حجاب اسلامی می زنند و کمکی به ترویج آن ندارند. اگر آنها تمایلی به ترویج حجاب اسلامی ندارند آبروی آن را نبرند و بگذارند آنها که اهل دیانت هستند حجاب اسلامی خود را به راحتی استفاده کنند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که گفته می شود برخی از این طرحها مخصوص زیر چادر است و مسئولیت برخورد با استفاده کنندگان آن در سطح جامعه باوزارت ارشاد نیست گفت: گوینده این عبارت معنی حجاب اسلامی را متوجه نشده است. کسی که اهل استفاده از چادر باشد و یک زن متدین امکان ندارد در زیر چادر از چنینلباسی استفاده کند که جلب توجه کند.باید مشخص شود گوینده این عبارت آیا خانواده خودش نیز با چنین پوششی در زیر چادر در خیابانها رفت و آمد می کند. زن هایی که انقلاب را به سرانجام رسانده اند و شهدا را در دامن خود پرورش داده اند و جنگ را اداره کرده اند و همیشه پشتیبان انقلاب بوده اند همیشه با پوششی ساده از منزل خارج شده و شخصیت زن مسلمان را به نمایش می گذارد.

یک نظر بگذارید