جستجو
آرشیو

احترام به منافع ایران شرط موفقیت مذاکرات

با توجه به اینکه دور قبل مذاکرات ایران و آژانس به نتیجه خاصی نرسید،آیا می توانیم در این دور مذاکرات شاهد موفقیتی باشیم؟

به واسطه نفوذ قدرت های بزرگ، مشخصاً ایلات متحد در آژانس و عملکرد سیاسی ،حقوقی و حتی غیر حقوقی در آژانس تا کنون توافقی بر سر مسئله هسته ای جمهوری اسلامی ایران، میان ایران و آژانس پیش نیامده است و مادامی که این شرایط تداوم یابد، منتفی است.

با این وجود ایران سعی کرده با حضور در مذاکرات و تلاش در گفتگو آمادگی خود را برای توافق به نمایش بگذارد. به شرط آنکه طرف مقابل به حقوق و خواسته های ایران احترام گذاشته و براساس قوانین ملی، حقوق رسمی ایران را رعایت کند.
اول آذر قرار است گروه ۱+۵ در بروکسل در خصوص برنامه هسته ای ایران مذاکره داشته باشد، این نشست چقدر بر مذاکره ایران و آژانس تاثیر گذار است؟

طبیعتاً مقامات آژانس در شرایط فعلی نشان داده اند از یک موضع مستقل با ایران سخن نمی گویند.بلکه بیشتر اهداف قدر تهای بزرگ را تصفیه می کنند. از این رو هرگونه توافقی درمیان اعضای ۱+۵ در خصوص پرونده هسته ای ایران تاثیر مستقیم بر مذاکرات به جا خواهد گذاشت.
با توجه به اینکه هر روز شاهد تحریم های بیشتری علیه جمهوری اسلامی ایران هستیم، به نظر شما آیا ادامه مذاکرات با سازوکار فعلی به نفع کشور است؟

ما در مذاکرات از ابتدا تا حالا تلاش کرده ایم از منافع و حقوق ایران دفاع کنیم و مواضع را با شفافیت بیان کنیم و حسن نیت خود را نشان دهیم.طبیعی است بنایی بر برداشتن امتیاز نداشته ایم و اگر امتیازی داده شده، تلاش شده امتیازی نیز گرفته شود. به همین دلیل ادامه یافتن مذاکرات محدودیتی نخواهد داشت به شرط آن که به چهارچوب قوانین و مذاکرات و منطق آن پایبند باشد.

یک نظر بگذارید