جستجو
آرشیو

تردید در آزادی انتخابات هدف سیاستمداران قدرت‌طلب و بی‌توجه به منافع نظام است

تاکنون اصل براین قرار نگرفته که مردم بگویند انتخاباتی آزاد نبوده است و یا در انتخابات تقلب شده است، این بیشتر دغدغه سیاستمدارانی است که قدرت‌طلبی برایشان مهمتر از منافع و آبروی نظام است.

محمدصادق کوشکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «سراج۲۴» با اشاره به تاکیدات روز گذشته مقام معظم رهبری در مورد انتخابات گفت: برای عموم مردم هیچگاه بحث سلامت انتخابات و آزاد بودن انتخابات به عنوان یک دغدغه مطرح نبوده است.

وی افزود: بیشتر این دغدغه مخصوص مهره‌های سیاسی است، عموم مردم در انتخابات بدون آنکه به نظام بی‌اعتماد باشند، حاضر می‌شوند و مشارکت می‌کنند و این مشارکت‌ها همیشه مطلوب بوده است.

کوشکی عنوان کرد: این مشارکت بدون اینکه چه دولتی سرکار بوده است نشان‌دهنده این مطلب است که مردم نظام اسلامی را به عنوان امین خود قبول دارند و در این مورد شک به دل راه نمی‌دهند.

این کارشناس مسائل سیاسی افزود: تاکنون اصل براین قرار نگرفته که مردم بگویند انتخاباتی آزاد نبوده است و یا در انتخابات تقلب شده است، این بیشتر دغدغه سیاستمدارانی است که قدرت‌طلبی برایشان مهمتر از منافع و آبروی نظام است، آنها این مباحث را دنبال می‌کنند.

وی با ذکر اینکه مردم در این نقیصه حضور ندارند، اظهار کرد: این نقیصه ویژه نخبگان سیاسی است که از واقعیت‌های نظام و انقلاب عقب افتاده‌اند و شاید اطلاق نام نخبه به آنها نیز مسامحه باشد.

کوشکی با اشاره به تاکیدات روز گذشته مقام معظم رهبری گفت: از بیانات ایشان این نکات استفاده می‌شود که جمهوری اسلامی سیر طبیعی خود را طی می‌کند و بر خلاف تصور غربی‌ها دغدغه نظام اسلامی تحریم و عواقب ناشی از آن نیست، بی‌تاثیر بودن تحریم‌ها و طبیعی بودن وضعیت نظام پیام رهبر معظم انقلاب به غربیها است.

وی در خصوص مکانیزم انتخابات در غرب عنوان کرد: آنچه انتخابات غرب را غیرواقعی می‌کند، رای‌سازی توسط رسانه‌ها و تبلیغات است، آنجا انتخاب‌گر واقعی مردم نیستند، بلکه این نقش به عهده رسانه‌ها است که به مردم القاء می‌کنند و مردم کنش‌گران منفعلی در برابر رسانه‌ها هستند، از این نظر انتخابات آنها مسئله‌دار است و دمکراسی مورد نظرشان قربانی هجوم و نفوذ رسانه‌ها است.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به جهت‌گیری غرب در مورد انتخابات ایران گفت: آنها در همه انتخابات و مخصوصا انتخابات آینده دوجهت‌گیری دارند، اول تلاش می‌کنند مشارکت مردمی کم شود و اگر این امر انجام نشد تلاش خواهند کرد تا شکافهای موجود در جامعه را عمیق کنند و رقابت‌های انتخاباتی را به دشمنی‌های ناشی از انتخابات تبدیل سازند

یک نظر بگذارید