جستجو
آرشیو

انتخابات شوراها تمرین طیف «ذیل مرجعیت» برای آینده عراق بود

صادق کوشکی، کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه در گفت و گو با «تهران پرس» گفت: در این باره که چرا در انتخابات شوراهای استانی عراق مشارکت از ۵۰ درصد بالاتر نرفت می توان به سه مسئله اشاره کرد. ابتدا فشارهایی که برخی از کشورهای مخالف دولت عراق بر استان های مرکزی تحمیل کردند. این مسئله باعث شد تا شهروندان کمتر پای صندوق های رای بروند. مسئله دوم انفجارهایی است که مکرر در عراق حادث می شد و مسئله سوم نیز به کارکرد نوری المالکی باز می گردد. به هر جهت مالکی طی این مدت بیش از همه درگیر مسائل و مشکلات سیاسی ای بود که برای عراق ایجاد می شد، بنابراین نتوانست آنگونه که لازم بود به شرایط رفاهی مردم بپردازد.

وی اظهار داشت: نتیجه انتخابات نشان می دهد که طیف «ذیل مرجعیت» در عراق پیروز شده اند که متشکل از فهرست العراقیه به رهبری نوری المالکی، مجلس اعلای عراق (حکیم) و گروه مقتدی صدر هستند. اما در این جبهه فهرست مالکی دست برتر را دارد و آرای بیشتری را به خود اختصاص داده است.

کوشکی افزود: این انتخابات را می توان تمرینی برای انتخابات پارلمانی سال آینده دانست که نقش اساسی در تعیین دولت آینده دارد. با این وجود انتخابات پارلمانی از اهمیت زیادی برخوردار است چون همه جمعیت و طیف های مختلف سیاسی از اقلیم کردستان تا استان های مرکزی در آن نقش زیادی خواهند داشت.

این کارشناس سیاسی در پاسخ به این پرسش که ناامنی در عراق می تواند دامن کشورهای منطقه را گرفته و حتی منافع غرب را در خاورمیانه تهدید کند، پس چرا آنها در این مسیر گام بر می دارند؟ تصریح کرد: در حال حاضر می توان گفت که سه طیف بعثی در عراق، کشورهای عربی مخالف دولت نوری مالکی و همچنین غرب بویژه آمریکا به گونه ای در یک صف و اتحاد قرار دارند و ناامنی را در این عراق افزایش می دهند. به هر جهت آنها مخالف دولت کنونی هستند. بعث و کشورهای منطقه خواهان نفوذ و تاثیرگذاری بیشتر در عراق هستند تا این کشور را از محور مقاومت خارج کنند. برای آمریکا نیز مهمترین مسئله در منطقه تضمین امنیت اسراییل است. تلقی آمریکا نیز این است که ناامنی در منطقه می تواند امنیت این رژیم را تامین کند.

یک نظر بگذارید