جستجو
آرشیو

جنگ مسبب بحران اقتصادی اسرائیل

دکتر محمد صادق کوشکی کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی در گفتگوی اختصاصی باخبرگزاری قدس(قدسنا)دلیل بحران شدید مالی رژیم صهیونیستی را شکل گیری اسرائیل براساس نزاع وجنگ دانست وگفت:تل الربیع درطول بیش از شصت سال حیات غیر مشروع خود همواره با پدیده ای به نام جنگ روبرو بوده است وهمین امر از مهمترین دلایل اقتصاد بیمار رژیم صهیونیستی به حساب می آید.

این استاد دانشگاه و مدرس علوم سیاسی با اشاره به روابط رژیم صهیونیستی بادیگر کشورها افزود: از آنجایی که این رژیم به صورت غیر طبیعی شکل گرفته در نتیجه نتوانسته پیوند منطقی با دیگر کشورها برقرار کند و تنها از بعد خصمانه با دیگر کشورها رابطه داردو بخش اعظم منابع مالی این رژیم به سمت جنگ و حوزه های تهاجمی سوق داده می شود وعملا بنیه اقتصادی رژیم صهیونیستی ضعیف بوده و این ضعف در مقاطعی چهره واقعی خود را آشکار کرده، که از جمله این مقاطع بحران و رکود اقتصادی سه سال اخیر است.

کوشکی کمکهای غرب را تنها علت تداوم حیات منحوس اسرائیل دانست و گفت: با توجه به کمک های امریکا و کشورهای اروپایی همانند آلمان و …،رژیم صهیونیستی سعی کرده است تا حدودی نواقص بنیادی خود را در حوزه اقتصاد پوشش دهد. اما از آنجایی که در دو سال اخیر شاهد بروز بحران های جدی اقتصادی در سطح جهانی هستیم،امریکا و دیگر کشورهای حامی رژیم صهیونیستی دیگر توان ادامه کمکها را هچون گذشته ندارند بهمین دلیل آسیب پذیری اسرائیل افزایش یافته و دیگر امکانی برای پوشاندن و مستور نگاه داشتن شرایط نابسامان اقتصادی برایش باقی نمانده است و پیش بینی میشود در آینده با تداوم بحران اقتصادی و گسترش آن در اروپا و امریکا مشکلات جدی تری برای رژیم صهیونیستی بوجود بیاید.

این محقق و پژوهشگر تاکید کرد علاوه بر بحران مالی مشکل بزرگ دیگری که به رژیم صهیونیستی فشار می آوردبحران آب است که کمبود این مایع حیاتی مشکلات عدیده ای را برای اسرائیل بوجود آورده است.وی افزود:طبق آمار رسمی منتشره اسرائیل از نظر ذخایر آبی خشک ترین منطقه در سطح جهان است و به ازای هر نفر در این منطقه تنها سه متر مکعب آب وجود دارد و این منطقه در جدول ذخایر آبی جهان آخرین رتبه را به خود تخصیص داده است.

دکتر کوشکی بحران آب را بحرانی شدید در آینده رژیم صهیونیستی دانست و افزود: نباید فراموش کرد که خشکسالی های یک دهه اخیر نیز مزید بر علت شده و بطور جدی رژیم صهیونیستی راتحت تاثیر قرار داده و از آنجایی که این خشکسالی ادامه دارد می توانیم پیش بینی کنیم که رژیم صهیونیستی در آینده نه چندان دور بطور خیلی جدی تری با بحران آب روبرو خواهد شد و این بحران سطح معیشت را تحت شعاع قرار دهد و مشکل دیگری را برای اقتصاد این رژیم بوجود می آورد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران تصریح کرد:در بعد اقتصادی بحران آب از لحاظ هزینه های بسیار بالای خرید و ساخت دستگاه های آب شیرین کن فشار سنگینی را بر اسرائیل وارد می کند.واگر تل الربیع تصمیم به واردات آب هم بگیرد از لحاظ اقتصادی تحت فشار خواهد بود و با توجه به بنیه ضعیف اقتصادی پرداخت این هزینه ها بار اضافه ای را بر دوش اقتصاد بیمار رژیم صهیونیستی وارد خواهد آورد که اسرائیل کشش و تحمل این بار را ندارد.

یک نظر بگذارید