جستجو
آرشیو

جنگ تحمیلی برای پایین شهری ها بود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری حوزه هنری محمدصادق کوشکی در دویست و سی و ششمین مراسم شب خاطره با بیان این که فاصله مرگ و زندگی در جنگ تحمیلی خیلی کم بود، عنوان کرد: همین موضوع باعث شده بود که آدم ها زلال شوند و همیشه آماده پرواز باشند.

وی ادامه داد: این که برخی دلشان برای دوران دفاع مقدس تنگ می شود به این دلیل نبوده که دلشان برای کشت و کشتار تنگ شده است، بلکه دلشان تنگ صمیمیت و صفای آدم های آن دوران می شود.

کوشکی با تاکید بر این که جنگ تحمیلی برای جنوب شهری ها بوده است، اظهار کرد: البته بالاشهری ها هم در جنگ بودند اما عمده جنگ تحمیلی برای مردم محروم و پایین شهری و روستایی بوده است.

پژمان پور جباری محقق و پژوهشگر نیز با اشاره به واقعه ۱۲ تیر و حمله ناو آمریکایی به هواپیمایی مسافربری ایران و شهادت هموطنانمان گفت: یکی از دلایل محجوریت اخبار و شرح این فاجعه به این دلیل بود که ریز حقایق در بین بسیاری از خبرهای دفاع مقدس و خبرهای داخلی آن زمان گم شد.

وی خاطرنشان کرد: امروز جزء چند کتاب خاطره هیچ کتاب مستندی در این باره منتشر نشده است. ویلیام راجرز کاپیتان ناو آمریکایی که به هواپیمای ایران حمله کرد در سال ۹۰ کتابی نوشت با نام “در مرکز طوفان” که در آن این حادثه را توجیه کرد، اما ما هنوز هیچ کتاب پژوهشی قوی در این رابطه نداریم و همچنین سایت خوبی که شرح واقعه را در آن داشته باشیم راه اندازی نکرده ایم.

یک نظر بگذارید