جستجو
آرشیو

در این صد روز مالک اشتر هم بیاید نمی تواند مسائل اقتصادی را درست کند!/ در کشور ما مسئولین برنامه محور نیستند

*چرا آقای روحانی به جای ارائه گزارش عملکرد بیشتر زمان ارائه گزارش را صرف نقد دولت آقای احمدی نژاد کردند؟

ایشان کاری را انجام دادند که رییس جمهور  قبلی هم همین کار را انجام داده بودند! یعنی آقای احمدی نژاد هم  تا مدتی، گذشته را نقد می کردند! حالا با ادبیاتی متفاوت، به هرحال اگر این عمل بد است  همه باید این کار را انجام ندهند و اگر خوب است همه می توانند این کار را بکنند!

یعنی اینطور نیست که بگویم فرد این کار را انجام داد! عموم رجالی که به قدرت می رسند بخشی از بحث های آنها به نقد گذشته می پردازند، حالا این نقد وارد هست حتما متداول می باشد. در کل این عمل در بین سیاسیون رایج است.

*در صد روز عملاً می شد کاری انجام داد یا خیر؟

واقعاً در صد روز نمی شود کاری کرد همین که ایشان در صد روز کابینه را چینش کردند کارش را انجام داده و در این صد روز بیشتر از این نمی شود کار کرد؛ آقای احمدی نژاد در روز سیصدم چهار نفر در کابینه کم داشت! آنهم وزرای مهم! همین که این آقا توانسته در حد خودش وزرایش را چینش کند کار برجسته ای کرده. مهم ترین کار دولت همین بوده بالاخره در این صد  روز در این مملکت چیکار می شود کرد!؟

*در شعار انتخاباتی وعده ایشان بهبودی معشیت و اقتصاد مردم در صد روز بود کما اینکه هر هفته شاهد نوسانات قیمت ها بودیم؟

آقای روحانی یه چیزی گفته، تو این صد روز مالک اشتر  هم بیاید نمی تواند مسائل اقتصادی را درست کند!

مسئله اقتصادی موضوعی نیست که بخواهیم صد روزه یک مثلاً کیوسک مطبوعاتی بزنیم یا اینکه  یک خیابان را آسفالت کنیم! حالا ایشان در انتخابات یک وعده ای داده، شنونده باید عاقل باشد.

*مردم انتظار داشتند برنامه ای از طرف آقای روحانی عنوان شود؟

ببینید معلوم است که نه آقای روحانی به معنای واقعی برنامه داشته! و نه همه نامزد ها برنامه دقیق! متاسفانه در کشور ما مسئولین برنامه محور نیستند! نه به برنامه های مجلس التفات ویژه میکنند و نه برای خودشان برنامه دارند؛ متاسفانه اکثر مسئولین اجرایی کشور اینطور بوده و هستند! و  به همین خاطر مردم نباید خیلی توقع داشته باشند!

حالا اگر آقای روحانی برای مردم توقع ایجاد کند مثل آقای احمدی نژاد خودش اذیت می شود! اگر آقای روحانی بیاید و قولی بدهد و وعده ای بدهد و نتواند وعده اش را اجرا کند همانطور که آقای احمدی نژاد مرتب وعده می داد و نتوانست انجام بدهد و مردم دلگیر شدند از آقای روحانی هم مطمئناً دلگیر می شوند!

*ظاهراً تمایلات و امید آقای روحانی به سمت سیاست خارجی بیشتر است؛ می توانیم بگویم آقای روحانی تحول اقتصادی ایجاد خواهد کرد یا نه!؟

تحول واقعی اقتصادی ارتباط خیلی کمی با سیاست خارجی دارد، تحول اقتصادی ابتدا باید در حوزه فکری و فرهنگی جامعه رخ بدهد و بعد در حوزه فرهنگ کاری جامعه اتفاق بیافتد و بستگی مستقیم  به میزان تولید علم و پژوهش و ارتباطات جدّی دانشگاه با عرصه تولید دارد و بیشتر با این موضوعات مرتبط می باشد!

یک نظر بگذارید