جستجو
آرشیو

مناظره ثمره مثبتی ندارد

محمدصادق کوشکی، درباره اظهارات اخیر محمدرضا خاتمی گفت: من این طور حرف ها و این گونه افراد را خیلی جدی نمی گیرم، حتی ارزش ندارند که رویشان فکر کرد.

وی همچنین در مورد نوع محکومیت سران فتنه اظهار داشت: باید کاری کنیم که این ها فراموش شوند، در حالی که تکرار نامشان به نفعشان است؛ بهترین مجازات برای آنها فراموش کردنشان است.

کارشناس مسائل سیاسی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی مناظره روحانی و احمدی نژاد بیشتر موجب ناامیدی مردم می شود و هیچ تاثیر مثبتی ندارد؛ چرا که بعید است دو طرف قواعد مناظره را رعایت کنند، به همین خاطر من معتقدم این اتفاق نمی افتد و اگر هم به فرض رخ بدهد ارزش و ثمره مثبتی نخواهد داشت.

یک نظر بگذارید