جستجو
آرشیو

کوشکی در کتابی، شهرسازی از نظر اسلام را بررسی کرد

دکتر محمد صادق کوشکی،‌استاد دانشگاه در گفت‌گو با خبرنگار کتاب و ادبیات فارس، خبر از انتشار جدیدترین کتابش با عنوان «اسلام و شهرسازی» داد و گفت: این کتاب در آمدی است بر موضوع نگاه اسلام به شهرسازی که با حمایت سازمان نوسازی شهر تهران منتشر شده است.

وی افزود: در این کتاب مبنا را بر این گذاشته‌ایم که هر تمدنی در سبک زندگی نمودهایی دارد و یکی از این نمودها در مبانی شهرسازی آن تمدن ظهور و بروز پیدا می‌کند و اگر تمدنی داشته باشیم و بخواهیم تمدن دینی فراگیر شود، باید به اجرای این تمدن بپردازیم که سبک زندگی مهم‌ترین جزء آن است.

کوشکی گفت: در این کتاب با توجه به متون روایی شیعه درباره معماری و شیوه شهرسازی در اسلام بحث شده است و اینکه چه الزامات و مقتضیاتی دارد به تفصیل در این کتاب شرح داده شده است.

گفتنی است این استاد دانشگاه اخیرا در کتاب‌های دیگری به نمودهای دیگر سبک زندگی اسلامی پرداخته است که جدیدترین کتاب کوشکی در این حیطه «سبک زندگی به روایت انقلاب اسلامی» است که اخیرا توسط انتشارات معارف منتشر شده است.

یک نظر بگذارید