جستجو
آرشیو

اگر کسی در مورد صحت تاریخی این مستند حرفی دارد سند بیاورد

مهم ترین محورهای گفتگوی محمدصادق کوشکی، پیرامون مستند «من روحانی هستم» عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بدین شرح است:

ـ با توجه به این که آقای روحانی در خصوص کتاب و فیلم اعتقاد دارند مردم بهترین داور هستند و کسی نباید ممیزی کنند در مورد این فیلم هم اظهار نظر و ممیزی نکنند و اجازه بدهند مردم نظر بدهند. سیاست یک بام و دو هوا که نمی شود.

ـ اگر اطرافیان آقای روحانی و دولت درصدد اجرای دیدگاه ها و نظرات وی هستند باید در این مستند نیز به این نظر رییس جمهور جامه عمل بپوشاند و اجازه دهند مردم خود این مستند را ببینند و آن را ممیزی کنند.

ـ این که رییس جمهور معتقدند که در حوزه فیلم و کتاب مردم بهترین ممیز و داور هستند در مورد کارهای مستند هم باید قاعدتاً این مسئله صادق باشد. بر اساس صحبت های خود رییس جمهور اجازه دهند همه مردم ببینند و خود مردم درباره این فیلم نظر دهند. خود مردم تشخیص می دهند دیگر نیازی نیست که رییس جمهور یا مشاور و معاون ایشان در مورد این فیلم نظر بدهند و تهدید کنند.

ـ درباره حضور یا عدم حضور آقای روحانی در پرونده مک فارلین، یا باید خاطرات آقای هاشمی را ملاک گرفت یا هر کس اگر نظر دیگری دارد باید برای آن سند ارائه کند؛ اصولاً در مورد هر موضوع تاریخی اگر کسی ادعایی دارد باید سند خود را ارائه دهد. سند حضور آقای روحانی در این پرونده خاطرات آقای هاشمی است و اگر اقای لاریجانی آن خاطره را قبول ندارد باید سند خود را ارائه کند.

یک نظر بگذارید