جستجو
آرشیو

تضییع حقوق، ره آورد آزادی بدون محدودیت یک قلم است

محمدصادق کوشکی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار سرویس فرهنگ و هنر صبح قزوین، در رابطه با مناسبت “روز قلم” اظهار داشت: رسالت فرهنگی یک قلم افزایش آگاهی های مورد نیاز جامعه است.

وی افزود: قاعدتا قلم بُعدی از فرهنگ را نشان می‌دهد و در واقع همه آنچه را که در حوزه فرهنگ تولید می‌شود برخی ها تولیدات محسوس است و برخی ها نیز تولیدات انتزاعی را شامل خواهد شد.

کوشکی ادامه داد: بخش قابل توجهی از تولیدات انتزاعی حوزه فرهنگ به وسیله نشریات و کتابها و اطلاع رسانی ها محقق می‌شود بنابراین وقتی صحبت از قلم و نوشتن به میان می‌آید، سخن از یک بُعد مهمی از فرهنگ جامعه است؛ بنابراین روز قلم بدون تردید روزی است که در یک جامعه می‌تواند محصول اندیشه و دیدگاه ها و تولیدات ادبی و علمی یک کشور را در خود نشان دهد.

وی با بیان اینکه آنچه در ذهن انسان تولید می‌شود در قالب فکر، خبر یا ادبیات به صورت قلم و نوشته خود را نشان می‌دهد خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از محصولات فکری انسانها توسط قلم و حوزه انتشارات عرضه و مرئی و قابل استفاده می‌شود تولید اندیشه و فکر، اندیشه و ادبیات و فرهنگ یک بحث و انتقال به جامعه و مرئی کردن این مباحث و در دسترس قرار دادن آن برای استفاده، رویکرد دیگری است.

استاد دانشگاه تهران در ادامه ابراز داشت: در واقع قلم توزیع کننده اندیشه های تولیدی و آثار تولیدی و ادبیات تولیدی می‌باشد و بدون قلم عرضه کردن و توزیع معنا ندارد و اندیشه مفید به مخاطبش نمی‌رسد.

وی درباره آزادی بیان که یکی از ویژگی های قلم سازنده است گفت: در هیچ کجای دنیا آزادی بدون محدودیت و مرز وجود ندارد آزادی بدون حد و مرز در واقع موجب تضییع حقوق انسانها می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند از آزادی بدون حد و مرز صحبت کند.

کارشناس فرهنگی کشور یادآور شد: اگر هر کس حامی آزادی بدون مرز و حد قلم باشد اولین کسی که ضرر خواهد کرد خود او خواهد بود و هیچ فرد معقولی نیامده بگوید آزادی بی حد و مرز؛ بلکه آزادی را در چارچوبی معین تعریف کرده که برای نوشتن و انتشارات در همان چارچوب خاص مطرح شده است.

وی با تاکید بر اینکه کسی در حال حاضر مدعی آزادی نامحدود در جهان نیست تصریح کرد: قاعدتا هدایت فکری فقط از طریق انتشارات صورت نمی‌گیرد بلکه این مدل یک روش است که البته کافی هم نیست.

کوشکی ادامه داد: حوزه گستره فکری انسان محدود نیست که بگوییم با رسالت هایی که یک قلم می‌تواند در جامعه ارائه دهد تولیدات اندیشه برای آن مردم به حد مناسب رسیده است، زیرا کسانی که دریافت کننده های خوبی برای اطلاعات هستند در این مسیر برای کسب دانش بیشتر تشنه تر خواهند شد؛ برای همین در حوزه تراوشات فکری نباید محدودیت قائل شد.

وی در پایان تاکید کرد: به هر میزان که در چارچوب باورها و اعتقادات جامعه فکر و ادبیات و علم تولید شود کم است و ما برای پیشرفت به تولیدات سازنده بیشتری نیاز داریم.

یک نظر بگذارید