جستجو
آرشیو

وزارت علوم از موضوع بورسیه‌ها گرو‌کشی کرده است

وی در آغاز گفت: اینکه بگوییم استیضاح وزیر علوم درست یا نادرست است، سخن اشتباهی است. استیضاح در مجلس، ساز و کار قانونی دارد و حق قانونی مجلس است که مجلسی‌ها تصمیم گرفتند از آن استفاده کنند. ما اساتید دانشگاه می‌توانیم بگوییم از این کار مجلس خوشمان می‌‌آید یا خیر؟
کوشکی ادامه داد: می‌شود این بحث را مطرح کرد که چرا مجلس، آقای هاشمی وزیر بهداشت و درمان را استیضاح نمی‌کند. علت این است که وزیر بهداشت از آغاز تا به امروز به دنبال این بوده که در وزارت خانه متبوع خود مشکلات را شناسایی و حل و فصل کند و سرویس دهی به جامعه داشته باشد. این عملکرد باعث شده که نه تنها مجلس بلکه همه ارکان جامعه مجبور شوند از کار ایشان تقدیر کنند.
این استاد دانشگاه افزود: اگر دقیقا‌‌‌ همان اتفاقاتی که در وزارت بهداشت رخ داده بود در وزارت علوم نیز رخ می داد، فرجی دانا استیضاح نمی‌شد.
با توجه به اینکه وزارت بهداشت نیز مسئولیت کل آموزش پزشکی را زیر نظر دارد. این وزارت خانه کوشید، سیاست‌ها توسعه‌ای در حل وفصل مشکلات جامعه را دنبال کند؛ در حالی که در وزارت علوم، چنین سیاست‌هایی ابلاغ نشده است. نتیجه عملکرد وزارت علوم، سبب شده برای برخی از نمایندگان ابهاماتی پدید آید.
کوشکی گفت: نمایندگان در مورد عملکرد وزارت علوم پرسش هایی داشتند. وزیر می‌توانست نمایندگان را قانع کند و نمایندگان پاسخ پرسش هایشان را می‌گرفتند و مسأله پایان می‌یافت؛ اما وزیر علوم در فرصت یک ماهه نتوانست نمایندگان را قانع کند؛ بنابراین، کار به استیضاح کشید و نمایندگان بر استیضاح پافشاری کردند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد در قضیه استیضاح وزیر علوم، عواملی هستند که دوست دارند استیضاح حتما رخ دهد. برخی از افراد در وزارت علوم موضع گیری می‌کنند که اگر آقای فرجی دانا استیضاح شوند و کنار بروند، وزیر بعدی نیز همین سیاست‌ها را دنبال خواهند کرد. در واقع این افراد در موضعی رفتند که حتما وزیر در استیضاح رأی اعتماد نمی‌گیرد. این نیروهای کاملا سیاسی که پیرامون وزیر علوم و وزارت علوم را گرفتند، خیلی مایلند که این تنش اضافه شود و جنس سخنانشان کاهنده تنش نیست؛ دقیقا مثل کسی که دعوا دارد و خط و نشان می‌کشد.
کوشکی ادامه داد: اگر چنین افرادی دور وزیر نبودند کار به اینجا نمی‌کشید. وزیر خود ساکت است، ولی بعضی‌ها برای تصمیم مجلس خط و نشان می‌کشند و در جایگاهی سخن می‌گویند که انگار رئیس جمهور هستند و برای دولت خط و مشی تعیین می‌کنند. شأن این آقایان در این دولت چیست؟ آیا این‌ها رئیس جمهور یا معاون اول هستند؟ وجود این افراد کار وزیر علوم را به استیضاح کشانده است.
این استاد دانشگاه در مورد موضوع بورسیه‌ها به عنوان یکی از دلایل استیضاح بیان کرد: آیا آقای فرجی دانا بورسیه‌های غیرقانونی در دولت گذشته را کان لم یکن کردند؟ در حالی که این گونه نیست. نکته همین است که چرا وزارت علوم وقتی متوجه یک سوء جریان در رابطه با بورسیه‌ها شد، برخورد قانونی نکرده و چرا زخم را نگه داشته است.
اگر وزارت علوم متوجه می‌شود، تعدادی خلاف قانون پذیرش شدند، باید این پذیرش را ملغی می‌کرد. نه اینکه این موضوع را برای روز استیضاح نگه دارد. اگر وزارت خانه‌ای متوجه تخلف شود، باید تخلف را تا روز استیضاح نگه دارد؟! یعنی اگر آقای وزیر استیضاح نمی‌شد، نباید این خلاف آشکار می‌شد، چرا وزارت علوم از بورسیه‌ها گروکشی کرده است؟ آیا می‌توان عملکرد وزارت علوم را صادقانه انگاشت؟
کوشکی درباره موضوع انتصابات در وزارت علوم گفت: نمایندگان می‌گویند که معاونین وزارت علوم مشکل امنیتی و اطلاعاتی دارند. بالاخره اگر نمایندگان سندی داشته باشند که انتصاب‌ها در وزارت علوم مسأله دار است، سند را در روز استیضاح ارائه می‌دهند. اگر بتوانند این موضوع را ثابت کنند، مجلس به استیضاح رأی می‌دهد. اگر نتوانند ثابت کنند، مجلس رأی اعتماد دوباره می‌دهد. در واقع این موضوعات حقوقی است و باید اثبات شود.
این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد: اگر روند وزارت خانه‌های دولت آقای روحانی را نگاه کنیم، می‌بینیم وزارت علوم در یک سال گذشته به بسیاری از امور پرداخته که جایگاه و موقعیتش نبوده است. در واقع وارد اموری نشده که وظیفه اصلی وازت خانه بوده است. اگر عملکرد این وزارت خانه روش مند و منتج به نتیجه بود، کسی جرأت استیضاح یا سؤال از وزیر را نداشت. وزارت علوم در این یک سال، گزارش کار ملموس و عینی ندارد که از خود دفاع کند.

وی در آغاز گفت: اینکه بگوییم استیضاح وزیر علوم درست یا نادرست است، سخن اشتباهی است. استیضاح در مجلس، ساز و کار قانونی دارد و حق قانونی مجلس است که مجلسی‌ها تصمیم گرفتند از آن استفاده کنند. ما اساتید دانشگاه می‌توانیم بگوییم از این کار مجلس خوشمان می‌‌آید یا خیر؟ کوشکی ادامه داد: می‌شود این بحث را مطرح کرد که چرا مجلس، آقای هاشمی وزیر بهداشت و درمان را استیضاح نمی‌کند. علت این است که وزیر بهداشت از آغاز تا به امروز به دنبال این بوده که در وزارت خانه متبوع خود مشکلات را شناسایی و حل و فصل کند و سرویس دهی به جامعه داشته باشد. این عملکرد باعث شده که نه تنها مجلس بلکه همه ارکان جامعه مجبور شوند از کار ایشان تقدیر کنند. این استاد دانشگاه افزود: اگر دقیقا‌‌‌ همان اتفاقاتی که در وزارت بهداشت رخ داده بود در وزارت علوم نیز رخ می داد، فرجی دانا استیضاح نمی‌شد. با توجه به اینکه وزارت بهداشت نیز مسئولیت کل آموزش پزشکی را زیر نظر دارد. این وزارت خانه کوشید، سیاست‌ها توسعه‌ای در حل وفصل مشکلات جامعه را دنبال کند؛ در حالی که در وزارت علوم، چنین سیاست‌هایی ابلاغ نشده است. نتیجه عملکرد وزارت علوم، سبب شده برای برخی از نمایندگان ابهاماتی پدید آید. کوشکی گفت: نمایندگان در مورد عملکرد وزارت علوم پرسش هایی داشتند. وزیر می‌توانست نمایندگان را قانع کند و نمایندگان پاسخ پرسش هایشان را می‌گرفتند و مسأله پایان می‌یافت؛ اما وزیر علوم در فرصت یک ماهه نتوانست نمایندگان را قانع کند؛ بنابراین، کار به استیضاح کشید و نمایندگان بر استیضاح پافشاری کردند. وی ادامه داد: به نظر می رسد در قضیه استیضاح وزیر علوم، عواملی هستند که دوست دارند استیضاح حتما رخ دهد. برخی از افراد در وزارت علوم موضع گیری می‌کنند که اگر آقای فرجی دانا استیضاح شوند و کنار بروند، وزیر بعدی نیز همین سیاست‌ها را دنبال خواهند کرد. در واقع این افراد در موضعی رفتند که حتما وزیر در استیضاح رأی اعتماد نمی‌گیرد. این نیروهای کاملا سیاسی که پیرامون وزیر علوم و وزارت علوم را گرفتند، خیلی مایلند که این تنش اضافه شود و جنس سخنانشان کاهنده تنش نیست؛ دقیقا مثل کسی که دعوا دارد و خط و نشان می‌کشد. کوشکی ادامه داد: اگر چنین افرادی دور وزیر نبودند کار به اینجا نمی‌کشید. وزیر خود ساکت است، ولی بعضی‌ها برای تصمیم مجلس خط و نشان می‌کشند و در جایگاهی سخن می‌گویند که انگار رئیس جمهور هستند و برای دولت خط و مشی تعیین می‌کنند. شأن این آقایان در این دولت چیست؟ آیا این‌ها رئیس جمهور یا معاون اول هستند؟ وجود این افراد کار وزیر علوم را به استیضاح کشانده است. این استاد دانشگاه در مورد موضوع بورسیه‌ها به عنوان یکی از دلایل استیضاح بیان کرد: آیا آقای فرجی دانا بورسیه‌های غیرقانونی در دولت گذشته را کان لم یکن کردند؟ در حالی که این گونه نیست. نکته همین است که چرا وزارت علوم وقتی متوجه یک سوء جریان در رابطه با بورسیه‌ها شد، برخورد قانونی نکرده و چرا زخم را نگه داشته است. اگر وزارت علوم متوجه می‌شود، تعدادی خلاف قانون پذیرش شدند، باید این پذیرش را ملغی می‌کرد. نه اینکه این موضوع را برای روز استیضاح نگه دارد. اگر وزارت خانه‌ای متوجه تخلف شود، باید تخلف را تا روز استیضاح نگه دارد؟! یعنی اگر آقای وزیر استیضاح نمی‌شد، نباید این خلاف آشکار می‌شد، چرا وزارت علوم از بورسیه‌ها گروکشی کرده است؟ آیا می‌توان عملکرد وزارت علوم را صادقانه انگاشت؟
کوشکی درباره موضوع انتصابات در وزارت علوم گفت: نمایندگان می‌گویند که معاونین وزارت علوم مشکل امنیتی و اطلاعاتی دارند. بالاخره اگر نمایندگان سندی داشته باشند که انتصاب‌ها در وزارت علوم مسأله دار است، سند را در روز استیضاح ارائه می‌دهند. اگر بتوانند این موضوع را ثابت کنند، مجلس به استیضاح رأی می‌دهد. اگر نتوانند ثابت کنند، مجلس رأی اعتماد دوباره می‌دهد. در واقع این موضوعات حقوقی است و باید اثبات شود. این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد: اگر روند وزارت خانه‌های دولت آقای روحانی را نگاه کنیم، می‌بینیم وزارت علوم در یک سال گذشته به بسیاری از امور پرداخته که جایگاه و موقعیتش نبوده است. در واقع وارد اموری نشده که وظیفه اصلی وازت خانه بوده است. اگر عملکرد این وزارت خانه روش مند و منتج به نتیجه بود، کسی جرأت استیضاح یا سؤال از وزیر را نداشت. وزارت علوم در این یک سال، گزارش کار ملموس و عینی ندارد که از خود دفاع کند.

یک نظر بگذارید