جستجو
آرشیو

برنامه‌سازان سیما مطالبات رهبری را بحق نمی‌دانند

محمدصادق کوشکی در گفتگو با صراط از باور نداشتن برنامه سازان به مطالبات به عنوان یکی از دلایل اجرایی نشدن مطالبات رهبری و بحق مومنین جامعه در دستگاههای متولی هنر در کشور از جمله رسانه ملی نام برد و افزود: افرادی که باید این مطالبات را اجرا کنند باوری به این مطالبات ندارند و چون باور ندارند نمی توان انها را به با بخشنامه مجبور به اجرای این مطالبات کرد.

وی در پاسخ به سوال صراط پیرامون اینکه آیا مدیران صداوسیما مطالبات رهبری را قبول دارند یا خیر گفت: حداقل بخشنامه می کنند اما این اتفاق با بخشنامه رخ نمی دهد.

کوشکی در ادامه با اشاره به جشنواره مردمی عمار اضافه کرد: در شهرستانها برخی از هنرمندان با هزینه شخصی آثاری را در راستای مطالبات امام و رهبری و نظام تولید می کنند چون به حق بودن مطالبات رهبری اذعان دارند، اما بخشی از برنامه سازان صداوسیما مطالبات رهبری را قبول ندارند و همچنین دیدگاههایشان متفاوت است.

وی در ادامه راه حل پایان این روند را سپردن کار به کاردان توسط مدیران صداوسیما دانست و افزود: برنامه سازان متعددی در جشنواره عمار با هزینه شخصی در آثارشان مطالبات رهبری را پیگیری کردند، مدیران صداوسیما باید از این هنرمندان در بدنه سازمان استفاده کنند.

وی علت عدم توقف این برنامه ها در صداوسیما را اینچنین بیان کرد: مدیر صداوسیما به مدیران ارشد صحبتهای رهبری را ابلاغ می کند و مدیران ارشد صداوسیما هم این بیانات را به برنامه سازان ابلاغ می کنند، پس از ابلاغ این بخشنامه برخی از برنامه سازان برای مدتی از تهیه برنامه برای رسانه ملی جلوگیری می کنند چون طرحهایشان مغایر با بیانات رهبری است و با این تفاسیر بینندگان رسانه ملی کاهش پیدا می کند و مدیر وقت رسانه ملی در جلسه ی هم اندیشی از برنامه سازان راه حلی برای بالا رفتن بینندگان رسانه ملی می خواهد و آنها طرح هایشان را دوباره ارائه می دهند و می گویند که این برنامه ها با محتوایی به مراتب بدتر در شبکه های ماهواره ای اجرا می شود و ما می توانیم با ظاهری بهتر و به دور از ابتذال این برنامه ها را بسازیم و اینگونه می شود که این طرح ها بعد از مدت زیادی از بیانات رهبری همچنان مجوز ساخت گرفته و در رسانه ملی پخش می شوند.

وی در خاتمه به خبرنگار صراط گفت: از مدیران رسانه ملی درخواست می کنم به جای استفاده از برنامه‌سازانی که حتی نماز هم نمی‌خوانند از افرادی که زندگی‌شان را می فروشند تا فیلمی را در راستای مطالبات رهبری بسازند تا در جشنواره عمار نمایش داده شود استفاده کنند.

محمدصادق کوشکی در گفتگو با صراط از باور نداشتن برنامه سازان به مطالبات به عنوان یکی از دلایل اجرایی نشدن مطالبات رهبری و بحق مومنین جامعه در دستگاههای متولی هنر در کشور از جمله رسانه ملی نام برد و افزود: افرادی که باید این مطالبات را اجرا کنند باوری به این مطالبات ندارند و چون باور ندارند نمی توان انها را به با بخشنامه مجبور به اجرای این مطالبات کرد.

وی در پاسخ به سوال صراط پیرامون اینکه آیا مدیران صداوسیما مطالبات رهبری را قبول دارند یا خیر گفت: حداقل بخشنامه می کنند اما این اتفاق با بخشنامه رخ نمی دهد.

کوشکی در ادامه با اشاره به جشنواره مردمی عمار اضافه کرد: در شهرستانها برخی از هنرمندان با هزینه شخصی آثاری را در راستای مطالبات امام و رهبری و نظام تولید می کنند چون به حق بودن مطالبات رهبری اذعان دارند، اما بخشی از برنامه سازان صداوسیما مطالبات رهبری را قبول ندارند و همچنین دیدگاههایشان متفاوت است.

وی در ادامه راه حل پایان این روند را سپردن کار به کاردان توسط مدیران صداوسیما دانست و افزود: برنامه سازان متعددی در جشنواره عمار با هزینه شخصی در آثارشان مطالبات رهبری را پیگیری کردند، مدیران صداوسیما باید از این هنرمندان در بدنه سازمان استفاده کنند.

وی علت عدم توقف این برنامه ها در صداوسیما را اینچنین بیان کرد: مدیر صداوسیما به مدیران ارشد صحبتهای رهبری را ابلاغ می کند و مدیران ارشد صداوسیما هم این بیانات را به برنامه سازان ابلاغ می کنند، پس از ابلاغ این بخشنامه برخی از برنامه سازان برای مدتی از تهیه برنامه برای رسانه ملی جلوگیری می کنند چون طرحهایشان مغایر با بیانات رهبری است و با این تفاسیر بینندگان رسانه ملی کاهش پیدا می کند و مدیر وقت رسانه ملی در جلسه ی هم اندیشی از برنامه سازان راه حلی برای بالا رفتن بینندگان رسانه ملی می خواهد و آنها طرح هایشان را دوباره ارائه می دهند و می گویند که این برنامه ها با محتوایی به مراتب بدتر در شبکه های ماهواره ای اجرا می شود و ما می توانیم با ظاهری بهتر و به دور از ابتذال این برنامه ها را بسازیم و اینگونه می شود که این طرح ها بعد از مدت زیادی از بیانات رهبری همچنان مجوز ساخت گرفته و در رسانه ملی پخش می شوند.

وی در خاتمه به خبرنگار صراط گفت: از مدیران رسانه ملی درخواست می کنم به جای استفاده از برنامه‌سازانی که حتی نماز هم نمی‌خوانند از افرادی که زندگی‌شان را می فروشند تا فیلمی را در راستای مطالبات رهبری بسازند تا در جشنواره عمار نمایش داده شود استفاده کنند.

محمدصادق کوشکی در گفتگو با صراط از باور نداشتن برنامه سازان به مطالبات به عنوان یکی از دلایل اجرایی نشدن مطالبات رهبری و بحق مومنین جامعه در دستگاههای متولی هنر در کشور از جمله رسانه ملی نام برد و افزود: افرادی که باید این مطالبات را اجرا کنند باوری به این مطالبات ندارند و چون باور ندارند نمی توان انها را به با بخشنامه مجبور به اجرای این مطالبات کرد.

وی در پاسخ به سوال صراط پیرامون اینکه آیا مدیران صداوسیما مطالبات رهبری را قبول دارند یا خیر گفت: حداقل بخشنامه می کنند اما این اتفاق با بخشنامه رخ نمی دهد.

کوشکی در ادامه با اشاره به جشنواره مردمی عمار اضافه کرد: در شهرستانها برخی از هنرمندان با هزینه شخصی آثاری را در راستای مطالبات امام و رهبری و نظام تولید می کنند چون به حق بودن مطالبات رهبری اذعان دارند، اما بخشی از برنامه سازان صداوسیما مطالبات رهبری را قبول ندارند و همچنین دیدگاههایشان متفاوت است.

وی در ادامه راه حل پایان این روند را سپردن کار به کاردان توسط مدیران صداوسیما دانست و افزود: برنامه سازان متعددی در جشنواره عمار با هزینه شخصی در آثارشان مطالبات رهبری را پیگیری کردند، مدیران صداوسیما باید از این هنرمندان در بدنه سازمان استفاده کنند.

وی علت عدم توقف این برنامه ها در صداوسیما را اینچنین بیان کرد: مدیر صداوسیما به مدیران ارشد صحبتهای رهبری را ابلاغ می کند و مدیران ارشد صداوسیما هم این بیانات را به برنامه سازان ابلاغ می کنند، پس از ابلاغ این بخشنامه برخی از برنامه سازان برای مدتی از تهیه برنامه برای رسانه ملی جلوگیری می کنند چون طرحهایشان مغایر با بیانات رهبری است و با این تفاسیر بینندگان رسانه ملی کاهش پیدا می کند و مدیر وقت رسانه ملی در جلسه ی هم اندیشی از برنامه سازان راه حلی برای بالا رفتن بینندگان رسانه ملی می خواهد و آنها طرح هایشان را دوباره ارائه می دهند و می گویند که این برنامه ها با محتوایی به مراتب بدتر در شبکه های ماهواره ای اجرا می شود و ما می توانیم با ظاهری بهتر و به دور از ابتذال این برنامه ها را بسازیم و اینگونه می شود که این طرح ها بعد از مدت زیادی از بیانات رهبری همچنان مجوز ساخت گرفته و در رسانه ملی پخش می شوند.

وی در خاتمه به خبرنگار صراط گفت: از مدیران رسانه ملی درخواست می کنم به جای استفاده از برنامه‌سازانی که حتی نماز هم نمی‌خوانند از افرادی که زندگی‌شان را می فروشند تا فیلمی را در راستای مطالبات رهبری بسازند تا در جشنواره عمار نمایش داده شود استفاده کنند.

یک نظر بگذارید