جستجو
آرشیو

تأملاتی در اندیشه سیاسی امام خمینی

 از آنجایی که امام خمینی در رابطه با سیاست و حکومت علاوه بر تبحر در عرصه نظریه پردازی، در میدان عمل نیز پیشگام بوده و تجربه رهبری یک انقلاب موفق و اداره یک نظام کارآمد را به عنوان پشتوانه عملی دیدگاههای خود در اختیار داشته است، در این کتاب با بررسی آرا و نظریات ایشان در رابطه با حکومت و سیاست، به جستجوی نظریات اسلام در این باره و در واقع قرائت حضرت امام از اسلام و تشیع پرداخته شده است.

تالیف: کوشکی، محمدصادق
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۸۰
قیمت: ۷۰۰۰ ریال
نوبت چاپ: اول
شمارگان: ۲۰۰۰
 معرفی کتاب: از آنجایی که امام خمینی در رابطه با سیاست و حکومت علاوه بر تبحر در عرصه نظریه پردازی، در میدان عمل نیز پیشگام بوده و تجربه رهبری یک انقلاب موفق و اداره یک نظام کارآمد را به عنوان پشتوانه عملی دیدگاههای خود در اختیار داشته است، در این کتاب با بررسی آرا و نظریات ایشان در رابطه با حکومت و سیاست، به جستجوی نظریات اسلام در این باره و در واقع قرائت حضرت امام از اسلام و تشیع پرداخته شده است.

۲پاسخ به “تأملاتی در اندیشه سیاسی امام خمینی”

یک نظر بگذارید