جستجو
آرشیو

تلاش دولت برای تطهیر گزارش دوپهلوی آمانو/هیئت نظارت بر اجرای برجام اجازه عبور از خطوط قرمز نظام را ندهد

محمد صادق کوشکی در خصوص گزارش آمانو مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای اظهار داشت: گزارشی که آمانو ارائه کرده خاکستری بوده و ایران در آن نه تنها از اتهامات گذشته تبرئه نشده است، بلکه متهم به فعالیت در راستای رسیدن به سلاح هسته ای شده است.

وی با اشاره به بسته شدن PMD اظهار داشت: گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که از سوی آمانو آماده شده است یک آزمون برای آنها بوده و تیم هسته ای می توانست درس خوبی از این گزارش بگیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه برخورد تیم مذاکره کننده با این گزارش تصریح کرد: دولت و تیم هسته‌ای به دنبال عملیاتی شدن برجام به هر قیمتی است؛ چرا که به دنبال عملیاتی کردن بخشی از شعارهای انتخاباتی خود هستند.

کوشکی افزود: دولتمردان هر گونه گزارشی از سوی آمانو را مثبت ارزیابی کرده و در همین راستا نه تنها موضعی در قبال این گزارش نگرفته بلکه در راستای تطهیر آن هم بر آمدند.

وی در خصوص گزارش شورای حکام برای بسته شدن پی ام دی گفت: اگر شورای حکام گزارش خود را مانند گزارش آمانو تنظیم کند یعنی یک گزارش خاکستری و ایران را درگیر اتهامات قبلی کند، هیئت نظارت بر اجرای برجام وظیفه دارد در این خصوص وارد شده و اجازه ندهد خطوط قرمز نظام نادیده گرفته شود.

یک نظر بگذارید