جستجو
آرشیو

ترکیه به حدی از عقلانیت نرسیده که میانجیگری ایران را بپذیرد

محمد صادق کوشکی کارشناس سیاست خارجی در مورد میزان نقش ایران در کاهش تنش میان ترکیه و روسیه گفت: بعید به نظر می رسد ترکیه به حدی از عقلانیت رسیده باشد که میانجیگری ایران را بپذیرد.

وی با تاکید براین نکته که دولت اردوغان اگر عاقل بود هواپیمای روسی را هدف نمی گرفت، خاطرنشان کرد: آن ها می دانستند که این اقدامشان از سوی روسیه واکنش تندی خواهد داشت اما با این وجود هواپیمای روسی را هدف گرفتند.

استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران عنوان کرد: پذیرفتن میانجیگری ایران قطعا یک کار عاقلانه است و دولت اردوغان همواره نشان داده در اقداماتش از عقلانیت به دور است.

یک نظر بگذارید