جستجو
آرشیو

پیروزی اصلاح طلبان اتفاق عجیبی نیست

تحلیلگر سیاسی گفت: پیروزی اصلاح طلبان اتفاق عجیبی نیست.صادق کوشکی در گفتگو با خبرگزاری آریا در تحلیل خود از نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران گفت: اگر ادوار گذشته مجلس را مقایسه کنیم می بینیم که از دور چهارم تا به امروز مقاطعی که دولت در اختیار یک گروه بوده است در مجلس هم همان فضا شکل گرفته است. در سال ۷۶ که دولت اصلاحات روی کار آمد، مجلس هم گرایش به آن سمت پیدا کرد و این رفتار درفضای دو دهه گذشته فضای رایجی بوده و این اتفاق عجیبی نیست.وی در خصوص همسویی مجلس دهم و دولت روحانی گفت: مجلس محل برخورد کارشناسی است نه برخورد سیاسی و جناحی. همه کسانی که در مجلس هستند اگر درباره تصمیماتی که دولت اتخاذ می کند با دید تخصصی و فنی امکان ورود داشته باشند و بخواهند به دولت کمک کنند، قطعا مطلوب است اما اگر بخواهند با نگاه جناحی و خطی به مسائل نگاه کنند، هم وظایف نظارتی مجلس فراموش می شود، هم جنبه تخصصی و فنی مجلس زیر سئوال خواهد رفت. از اینرو باید همه کسانی که از جناح های مختلف به مجلس راه پیدا می کنند نگاه شان بر این باشد که مجلس عرصه قانونگذاری با نگاه منافع و امنیت ملی و عرصه نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه است و گرایش های جناحی نباید مانع از انجام این مجموعه وظایف شود.

یک پاسخ به “پیروزی اصلاح طلبان اتفاق عجیبی نیست”

یک نظر بگذارید