جستجو
آرشیو

با انتخاب ترامپ باید منتظر لحن خشن‌تر آمریکا در سیاست‌خارجی بود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدصادق کوشکی کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگو با صبح‌توس گفت: سیاست گذاری های کلان آمریکا توسط رئیس جمهور انجام نمی شود بلکه توسط مجموعه های متنوع و پیچیده ای انجام  و رئیس جمهور تنها بیان کننده آنها است.

وی اظهارکرد: در طول مدتی که دموکرات ها و یا جمهوری خواهان روی کار آمده اند، سیاست گذاری آمریکا هیچ وقت به صورت اصلی تغییر نکرده است و این سیاست ها براساس منافع و امنیت ملی و تعاریفی که خودشان دارند، تنظیم می شود.

کوشکی اذعان کرد: با توجه به اینکه شرکت های اسلحه سازی و کمپانی های چندملیتی حامیان جدی جمهوری خواهان هستند، جمهوری خواهان تهاجمی تر و از تاکتیک های خشن تری استفاده می کنند لذا با توجه به اینکه ترامپ یک جمهوری خواه می باشد باید منتظر لحن خشن تر آمریکا در سیاست خارجی و سیاست های تهاجمی تری آمریکا بود.

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه سیاست کلان آمریکا جدی نگرفتن برجام و عدم اجرای آن است، تصریح کرد: دولت اوباما سیاست آمریکا درخصوص برجام را با نوعی پنهان کاری عمل نکرد اما ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتی به صراحت اعلام می کند که به برجام عمل نمی کند لذا ممکن است ترامپ برجام را رسما بی اعتبار اعلام کند.

کوشکی به عدم تغییر سیاست های کلان آمریکا در منطقه و ارتباط با سایر کشورهای جهان اشاره و افزود: با انتخاب ترامپ انتظار می رود لحن آمریکا تهاجمی تر شود و نگاه به منطقه غرب آسیا هیچ تغییری نخواهد کرد و تنها با خشونت بیشتری آنها به دنبال اهدافشان خواهند بود.

یک نظر بگذارید