جستجو
آرشیو

اسلامی‌شدن علوم انسانی با بخشنامه و دستور امکان‌پذیر نیست

متاسفانه دوستان و مسئولان اصلاح‌طلب و اصولگرا از ابتدا تاکنون سعی داشتند و دارند این روند را به عنوان یک اتفاق اداری و بروکراسی تعریف کنند. بروکراتیک، اصلاح‌طلب و اصولگرا نمی‌شناسد و این مفهوم در کشور ما یعنی به تعویق افتادن کارها تا زمان نامعلوم

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران اعتقاد دارد که اسلامی‌شدن علوم انسانی نیازمند یک حرکت جهادی و بسیجی است و باید این مساله به استادان مومن سپرده شود.

دکتر محمدصادق کوشکی به خبرگزاری آنا در این باره گفت: «اسلامی‌شدن علوم انسانی یک اتفاق اداری نیست. بنابراین وقتی عده‌ای بخواهند با سازوکار اداری علوم انسانی را اسلامی کنند، نتیجه همین چیزی می‌شود که الان می‌ببنیم.»

او اتفاق علمی را بهترین راهکار برای اسلامی‌شدن علوم انسانی دانست و ادامه داد: «با رویدادهای علمی و تدریجی می‌توان در یک مدت زمان نه چندان بلند شاهد به ثمر رسیدن میوه‌های این پدیده باشیم. اما با بخشنامه و دستور، امکان اسلامی‌شدن علوم انسانی وجود ندارد.»

این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: «به عقیده من، اسلامی‌شدن علوم انسانی یک روند است که باید به صورت تدریجی و بدون بخشنامه و دستور پیش رود تا علوم انسانی به طور قطعی اسلامی شود. متاسفانه دوستان و مسئولان اصلاح‌طلب و اصولگرا از ابتدا تاکنون سعی داشتند و دارند این روند را به عنوان یک اتفاق اداری و بروکراسی تعریف کنند. بروکراتیک، اصلاح‌طلب و اصولگرا نمی‌شناسد و این مفهوم در کشور ما یعنی به تعویق افتادن کارها تا زمان نامعلوم»

کوشکی گفت: «البته هنوز هم این اتفاق اداری رخ نداده است و درگیر پیچ و خم مسائل اداری شده زیرا مسائل اداری انتهایی ندارد. بنابراین اگر موضوعی گرفتار مسائل بروکراسی شود، به هیچ جایی نمی‌رسد.»

او در پایان پیشنهاد داد: «موضوع علوم انسانی اسلامی باید به استادان مومن واگذار و از آن‌ها نیز حمایت شود تا به مقصود و هدف نهایی دست پیدا کنیم. بنابراین اسلامی‌شدن علوم انسانی به یک حرکت جهادی و بسیجی نیاز دارد.»

یک نظر بگذارید