جستجو
آرشیو

برجام روحانی، تکرار خاتمی و سرقت اعتدالی

هر وقت روحانی به این شیوه زیر دیگ رسانه ها اعم از مجازی و کاغذی و خودی و غیر خودی هیزم میگذارد ، به دنبال مخفی کردن چیزهایی است که قرار است مردم آنها را نبینند و از کنارش به آرامی عبور کنند

۱- بخواهیم و نخواهیم تا ۱۴۰۰ روحانی بیخ ریشمان و سوهان روحمان است، انتخاب مردم بوده و ناگزیر یم به او احترام بگذاریم .

۲-  روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی در(۱۵ مهر) در دانشگاه تهران حرفهایی زد که تا یکی دو هفته بازار رسانه ها را گرم خواهد کرد حرفهایی مثل تشکر از خاتمی بابت تکرارش! آنهم ۵ ماه پس از انتخابات و یا اینکه بچه های اطلاعات سپاه و قوه قضائیه به علت بیکاری برادر معاون اولش را دستگیر کردند و…..

۳-  هر وقت روحانی به این شیوه زیر دیگ رسانه ها اعم از مجازی و کاغذی و خودی و غیر خودی هیزم میگذارد ، به دنبال مخفی کردن چیزهایی است که قرار است مردم آنها را نبینند و از کنارش به آرامی عبور کنند.

۴-  بیستم مهر ماه زمانی است که ترامپ تصمیم گرفته ثابت کند برجام روحانی کاغذ پاره هم نیست و به افتخار آن تحریمها را دو برابر کند (هر چند که روحانی هم در مقابل و به کوری چشم همه آنهایی که از اول برجام را بی خاصیت خوانده بودند، تصمیم گرفته تا قیامت به برجام وفادار بماند)

۵-  از طرف دیگر قرار است دولت در پایان مهرماه سهام عدالت میلیونها نفر از مردم ایران را ( از بچه های یتیم و بیوه زنان گرفته تا افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و کارگران و کارمندان جزء و…..) به زور تصاحب کند آنهم به جرم اینکه برای خرید سهام عدالت خودشان پول به دولت روحانی نداده اند!!(و این تحقق وعده جهانگیری در مناظره های انتخاباتی بود که به مردم قول داد در مهر ماه سود سهام عدالت را به حساب مردم خواهد ریخت!)

۶-  آقای روحانی با اجازه عرض میکنیم دستتان بد جوری رو شده ،علی برکت الله

منبع کانال تلگرامی دکترمحمدصادق کوشکی

@karbala5_kuoshki

یک نظر بگذارید