جستجو
آرشیو

ترامپ نگاه همیشه خصمانه آمریکا به ایران را نمایان کرد

اظهارات اخیر ترامپ پاسخی جدی به کسانی است که با وجود اعمال تحریم‌های بیشتر هنوز در تخیلات خود با نگاه خوشبینانه به بهبود روابط با آمریکا فکر می‌کنند. با کمی تفکر واقع‌گرایانه می‌توان فهمید که آمریکایی‌ها هیچ‌گاه نگاه خوشبینانه به ایران نداشته و همیشه با رویکرد خصمانه با ایران برخورد می‌کردند.

محمد صادق کوشکی عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ نشان دهنده حقیقت نگاه حاکمیتی کشور آمریکا به ایران است گفت: این نگاه همیشه و در طول سال‌های پس از انقلاب وجود داشته و این کشور سعی داشته با تهمت‌های مختلف چهره‌ ایران را درعرصه بین المللی کشوری خشونت طلب نشان دهد.

وی در خصوص بیان خلیج ع ر ب ی به جای خلیج فارس تصریح کرد: تعبیر خلیج ع ر ب ی از نگاه خصمانه این کشور نسبت به ایران سخن می‌گوید که این نگرش همیشه در طول سالیان دراز وجود داشته و گاهی در غالب تهدیدات مستقیم ترامپ و گاهی هم در غالب روابط دیپلملتیک دولت اوباما نشان داده شد است، اما نفس این نگرش هیچ‌گاه تغییر نکرده است که نمونه‌ آن اعلام حمایت ترامپ در صحبت‌های اخیر از کسانی بود که در سال ۸۸ قصد براندازی نظام را داشته‌اند.

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه اظهارات اخیر ترامپ پاسخی جدی به کسانی است که با وجود اعمال تحریم‌های بیشتر هنوز در تخیلات خود با نگاه خوشبینانه به بهبود روابط با آمریکا فکر می‌کنند خاطر نشان کرد: با کمی تفکر واقع‌گرایانه می‌توان فهمید که آمریکایی‌ها هیچ‌گاه نگاه خوشبینانه به ایران نداشته و همیشه با رویکرد خصمانه با ایران برخورد می‌کردند.

محمد صادق کوشکی یادآور شد: مادامی که این نگاه خصمانه از سوی حکومت آمریکا وجود دارد نگاه خوشبینانه‌ نسبت به آمریکا معنی ندارد.

یک نظر بگذارید