جستجو
آرشیو

سعودیها و کلاه فرانسوی بر سر روحانی

آقای روحانی صنعت هسته ای را که دربرابر هیچ به باد دادید، اما بخاطر امنیت خودتان و ژنهای خوبتان هم که شده، مراقب باشید در مذاکره با «مکرون» ،کلاه فرانسوی سرتان نگذارند. و موشکهای برد بلند ما مثل سانتر فیوژ های هسته ای ، علی برکت الله نابود نشود.

۱- سابقه کینه و نفرت سعودیها نسبت به ایران به اندازه طول عمر کشورشان است و هر روز که میگذرد این کینه و نفرت بیشتر و بیشتر میشود

حاکمان سعودی به تاریخ و فرهنگ و هنر ما ، به پیشرفتهای علمی ما ،به جوانان دانشمند ما و به همه داشته های ما و نداشته های خودشان حسودی میکنند.

آنها از هشت سال مقاومت ما و عدم مقاومت خودشان در برابر حمله صدام به کشورشان بدجوری تحقیر شده اند، آنهم در حالی که کشورشان بزرگترین انبار اسلحه و مهمات منطقه بود.

آنها از اینکه آمریکا آنها را گاو شیرده میداند و ما را بزرگترین تهدید، به شدت احساس حقارت میکنند، آنهم وقتی که حاکمانشان در برابر آمریکائیها مجبور به تعظیم میشوند، همان آمریکاییهایی که در برابر بچه های سپاه در جزیره فارسی زانو زدند.

۲- محمد بن سلمان وارث تمامی این حسادتها، کینه ها و حقارتها ست و شخصیتی همانند صدام دارد؛ خشن، دیکتاتور، خودبزرگ بین و یکدنده و البته دارای استعداد بالای تحریک پذیری از سوی آمریکا و صهیونیستها، درست مثل صدام.
او میخواهد راه نیمه تمام صدام را تمام کند و به قهرمان جهان عرب تبدیل شود و سردار پیروز قادسیه باشد و ننگ کوچکی در برابر ایران را از چهره حکومتش پاک کند و برای رسیدن به این هدف یک راه بیشتر نمیشناسد:
استفاده از صدها میلیارد دلار اسلحه انبار شده در عربستان برای تهاجم به کشور ما اما جرأت اجرا کردن خیالاتش را ندارد چون میداند تمام کاخها، پایگاههای نظامی و تأسیسات نفتی کشورش در تیررس موشکهای برد بلند ایران است.

۳- وزیر خارجه و رییس جمهور فرانسه در یک روز و در دو مصاحبه مختلف تأکید کردند که ایران را برای گفتگو درباره حذف موشکهای برد بلندش زیر فشار خواهند گذاشت، آنهم در آستانه سفر رییس جمهور فرانسه به تهران.

۴- ایران بدون موشکهای برد بلند، نه تنها در برابر زورگویی آمریکا، اروپا و اسرائیل، بلکه در برابر لگد پرانی های آینده حاکمان ریاض هم ، بی دفاع و دست بسته خواهد ماند و این همان چیزی است که آمریکا و اروپا و البته حاکمان سعودی و صهیونیستها آرزویش را دارند و برایش لحظه شماری می کنند.

۵- آقای روحانی صنعت هسته ای را که دربرابر هیچ به باد دادید، اما بخاطر امنیت خودتان و ژنهای خوبتان هم که شده، مراقب باشید در مذاکره با «مکرون» ،کلاه فرانسوی سرتان نگذارند. و موشکهای برد بلند ما مثل سانتر فیوژ های هسته ای ، علی برکت الله نابود نشود.

منبع کانال تلگرامی دکترمحمدصادق کوشکی

@karbala5_kuoshki

یک نظر بگذارید