جستجو
آرشیو

دولت باید پاسخگوی گلایه مردم باشد

هرگامی که بخواهد به تضعیف نظام اسلامی منجر شود براساس خواست و منافع آمریکایی هاست و نشان دهنده این است که تجمعی که اصل نظام را هدف بگیرد و بجای مطالبه از دولت بخواهد کل نظام را زیر سوال ببرد، حتما خواست آمریکایی هاست

محمدصادق کوشکی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت وگو با ایسکانیوز، گفت: نارضایتی مردم از عملکرد تیم اقتصادی دولت نارضایتی به جایی است و واقعا مردم حق دارند گلایه مند باشند و مدتها هشدار داده شد که عملکرد دولت منجر به نارضایتی مردم می شود و دولت باید در این مسئله پاسخگو باشد و بطور جدی باید این ناکارامدی را معالجه کند .

وی افزود: کسانی هستند که می خواهند با سوء استفاده از شرایط موجود شعارهایی علیه اصل نظام بدهند، آیا برای مشکلات اقتصادی مردم اصل نظام مقصر است یا دولت مقصر است؟ مسلما اگر کسانی بخواهند از این مسئله سوء استفاده کنند و بجای اعتراض به ناکارامدی اقتصادی دولت، اصل و کل نظام را زیر سوال ببرند با مردم همراه نیستند، چون در حال حاضر مشکل مردم معیشت و اقتصاد است .

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: اصل اعتراض مردم در خیلی از نقاط و شهرها اعتراض به اصل نظام نبوده است، همه صدای اعتراض مردم ناشی از معیشت و مشکلات اقتصادی است و کسانی که می خواهند اینها را به اصل نظام متصل کنند، از مردم نیستند راهشان از مردم جداست .

محمدصادق کوشکی خاطر نشان کرد: بعد از سکوت خبری روز گذشته، امروز بازخورد خوبی از تجمعات در برخی از شهرها در رسانه ملی شد.

این استاد داشگاه افزود: اگر حوادث داخلی را رسانه های داخل کشور منعکس کننند خلا رسانه های بیگانه پر خواهد شد، چون اگر سکوت کنند قاعدتا مردم سراغ رسانه های بیگانه می روند و گزارش خبری از حوادث و اغتشاشات امروز از رسانه ملی انعکاس خوبی داشت، مطالبات بحق اقتصادی مردم و در عین حال بعضی مطالباتی که جهت دار بودند و از نیازهای مردم نبود را منعکس کرد.

دکتر کوشکی در پایان گفت: هرگامی که بخواهد به تضعیف نظام اسلامی منجر شود براساس خواست و منافع آمریکایی هاست و نشان دهنده این است که تجمعی که اصل نظام را هدف بگیرد و بجای مطالبه از دولت بخواهد کل نظام را زیر سوال ببرد، حتما خواست آمریکایی هاست .

یک نظر بگذارید