جستجو
آرشیو

تخصص آشنا، مشائی و ابطحی زدن حرف های فضایی است

در دولت آقای احمدی نژاد شاهد آقای رحیم مشائی بودیم که متخصص حرف های فضایی زدن بود و در دولت آقای خاتمی شاهد آقای ابطحی بودیم که یک زمانی خود را بامشاد کابینه معرفی می کرد و حرف های عجیب و قریب می زد و این نقش را الان آقای آشنا دارد بازی می کند

محمدصادق کوشکی در گفتگو با خبرگزاری موج، در مورد توئیت حسام الدین آشنا مبنی بر طرح پرسش نمی دانید یا نمی توانید یا نمی خواهید گفت: برای آنکه متوجه منظور آقای آشنا شوید باید به توصیف او از دولت آقای روحانی مراجعه کنید که در روزنامه ایران در سال ۹۲ منتشر شد و اگر به این توصیف مراجعه کنید متوجه می شوید که مقصود او از این گونه نگارش چیست؟ در آن سال آقای آشنا دولت را به بهار سیاست تشبیه کرد.

او ادامه داد: حسام الدین آشنا در سال ۹۲ اینطور توصیف کرد که دولت آقای روحانی بهاری بود که بعد از ۲۴ سال پاییز و زمستان در کشور ما در صحنه سیاسی کشور ایجاد شد یعنی تلقی او اینگونه بود که ۲۴ سال در صحنه سیاسی کشور ما پائیز و زمستان بوده و آمدن دولت آقای روحانی بهار است و صحنه سیاسی کشور بهاری شده، این تلقی نشان می دهد که گوینده و نویسنده این متن ها چه نگاهی دارد و در همه دولت ها شاهد چنین شخصیت هایی بودیم و اتفاق چندان عجیبی نیست.

این کارشناس مسائل سیاسی یادآور شد: در دولت آقای احمدی نژاد شاهد آقای رحیم مشائی بودیم که متخصص حرف های فضایی زدن بود و در دولت آقای خاتمی شاهد آقای ابطحی بودیم که یک زمانی خود را بامشاد کابینه معرفی می کرد و حرف های عجیب و قریب می زد و این نقش را الان آقای آشنا دارد بازی می کند و فکر می کنم این حرف را نباید خیلی جدی گرفت و انرژی گذاشت برای آدم هایی که با بیان حرف های عجیب در جوار رئیس جمهور وقت خود را مطرح کنند.

کوشکی در پاسخ به این پرسش که مخاطب سخن آشنا در مورد نمی دانید یا نمی توانید یا نمی خواهید؟ چه کسی است و آیا دولت را مخاطب قرار داده؟ گفت: حرف وقتی منطقی باشد درک می شود اما حرف های عجیب و فضایی زدن و معما طرح کردن تخصص آدم هایی مثل آشنا، مشائی و ابطحی است و چون منطقی ندارند برای فهم آنها نباید انرژی گذاشت.

او در مورد اینکه حسام الدین آشنا در چه فضایی سخن می گوید تصریح کرد: مهم نیست که در چه فضایی مطالب خود را منتشر می کند مهم این است که منطقی در حرف های او نیست و آشنا هر چقدر هم این مطالب را بیان کند به گرد مشائی هم نمی رسد، مشائی چه تأثیری داشت و به کجا رسید؟ شاید مهمترین تأثیرش این بود که سقوط دولت احمدی نژاد در تاریخ را تسریع کرد.

حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری در توییتر خود نوشته بود «نمی دانید یا نمی‌توانید یا نمی‌خواهید؟ مردم در هیچ یک از این سه مورد شما را نمی‌بخشند.»
به گزارش خبرآنلاین، او همچنین تاکید کرد: « به امید مردم خیانت نکنید.»

یک نظر بگذارید