جستجو
آرشیو

کافی نبودن اختیارات رئیس‌جمهور فقط یک جنجال مصنوعی است

رئیس‌جمهور که ادعای اشراف کامل به فضا و موقعیت کشور داشت، مطرح کرده بود که کلید حل مشکلات در دستان اوست؛ لذا امروز هم فضای کشور و فضای منطقه همان فضای ۶ سال پیش است و هیچ تغییری نکرده، اما ظاهراً این روحانی است که تغییر کرده است

محمدصادق کوشکی در گفتگو با خبرگزاری آنا، اظهار کرد: مبنا و حوزه عمل هر مسئولی براساس قانون اساسی تعیین می‌شود؛ لذا آقای رئیس‌جمهور از همان ابتدا با این شعار که من یک حقوقدان هستم به انتخابات ریاست جمهوری وارد شد.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور که ادعای اشراف کامل به فضا و موقعیت کشور داشت، مطرح کرده بود که کلید حل مشکلات در دستان اوست؛ لذا امروز هم فضای کشور و فضای منطقه همان فضای ۶ سال پیش است و هیچ تغییری نکرده، اما ظاهراً این روحانی است که تغییر کرده است.

کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: طرح موضوع اختیارات ویژه از سوی رئیس‌جمهور به دو دلیل توجیه ناکارآمدی‌ها و نیز انحراف افکار عمومی و رسانه‌ها به‌سمت مباحث حاشیه‌ای باز می‌گردد.

کوشکی گفت: دولت می‌خواهد با ایجاد جنجال مصنوعی، افکار عمومی را از مشکلاتی که قول برطرف کردن آن‌ها را داده بود و موفق نشده است، منحرف سازد تا پوششی برای این ناکارآمدی‌ها باشد.

یک نظر بگذارید