جستجو
آرشیو

سفر «آبه» واحتمال تحمیل برجام‌های جدید

متأســفانه در داخل کشور یعنی چه در داخل دولت و چه بخشی از نیروهای سیاسی نیز به دنبال آن هستند که با بهره‌برداری سیاسی، از این سفر به عنوان اهرم فشاری استفاده کرده و نظام را وادار کنند تا با پذیرفتن این برجام‌های جدید از اقتدار منطقه‌ای خود دســت بردارد

ورود آبه به ایران نخستین سفر یک نخست وزیر ژاپنی به تهران پس از انقلاب اسلامی محسوب میشود؛ پیش از او تاکئو فوکودا در سال ۱۹۷۸ به ایران سفر کرده بود.  در این سفر که همزمان با نودمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور روی می‌دهد، آبه با رهبر و رئیس جمهوری کشورمان دیدار خواهد کرد.

اظهــار تمایــل نخســت وزیــر ژاپــن برای میان‌جیگــری میــان تهران و واشــنگتن در حالی اســت که هیچ نیازی به این مســئله احساس نمی‌شود؛ چراکه اگر قرار باشد آمریکا به تعهدات خود در قبال کشورمان عمل کند، متن برجام به عنوان سندی بین‌المللی وجود داشته و بر این اساس رفتار خواهد کرد.

همچنین اگر واشــنگتن نخواهد به تعهدات خود در قبال جمهوری اســلامی ایران عمل کند (همانگونه که در چند ســال اخیر اقدام کرده است) باز هم هیچ کس نمی‌تواند جلوی این کشور را بگیرد؛ پس این سفر قرار نیست نفعی برای ما داشته و یا قرار نیست به محملی برای اینکه ایالات متحده به تعهدات خود عمل نکند، باشد.

از سوی دیگر اگر کمی دقت شود آنچه واضح به نظر می‌رسد مراودات اقتصادی کم ما با ژاپن است . سامورایی‌ها در گذشته جزو خریداران عمده نفت کشــورمان بودنــد، اما به مــرور زمان و همزمان با افزایش تحریم‌های تحمیلی آمریکا، مقامات توکیو در همراهی با سردمداران کاخ ســفید خرید نفت از ایران را بشــدت کاهش دادنــد؛ به طوری که اگر این کشــور نفت ما را نخواهد، می‌توانیــم آن را با فروش به دیگر کشــورها براحتی جبران کنیــم.

پس به نظر می‌رســد آبه در این ســفر به دنبال تحکیم روابط اقتصادی با ایران نیز نخواهد بود، چون توکیو در هیچ‌کدام از مراحل گذشته تالشی در راستای شکستن تحریم‌های ضد ایرانی انجام نداده است.

پس این مقام ژاپنی دنبال چه اهدافی است که این سفر مهم را توجیه میکند؟ محتمل‌ترین گزینه‌ای که در توضیح این سفر به نظر می‌رسد این اســت که مقام ژاپنی در قامت فرستاده ویژه ترامپ به دنبال آن است که مسئولان کشورمان را برای گفت وگوی دوباره با مقامات آمریکا و پذیرش شروط مقامات کاخ سفید قانع کند.

آبه تلاش خواهد کرد تا ایران را به سمت پذیرش برجام موشکی و منطقهای که همان خواسته غرب است سوق دهد.

متأســفانه در داخل کشور یعنی چه در داخل دولت و چه بخشی از نیروهای سیاسی نیز به دنبال آن هستند که با بهره‌برداری سیاسی، از این سفر به عنوان اهرم فشاری استفاده کرده و نظام را وادار کنند تا با پذیرفتن این برجام‌های جدید از اقتدار منطقه‌ای خود دســت بردارد. ایــن جریان‌ها به دنبال آن هســتند به افکار عمومی اینگونه القا کنند که سفر نخست وزیر ژاپن به ایران آخرین شانس ما برای رهایی از وضعیت فعلی اقتصادی اســت و بنابراین باید پیشنهادهای آبه را بپذیریم تا مشکلات کشور حل شود.

این در حالی است که پیشنهادهای جدید نیز چیزی جز شــروط دوازده گانه مایک پمپئو، وزیرخارجه آمریکا که ســبب میشود ایران از یک کشــور مقتدر و فعال منطقه به کشوری خنثی و منفعل تبدیل شود، نیست.

مسلماً اینگونه میان‌جیگری هیچگاه به مذاق ملت و مسئولان کشــورمان خوش نیامده و حاضر نخواهند شد درپی بدعهدیهای گذشته مقامات واشــنگتن بار دیگر اقتــدار دفاعی و امنیت خود را به حراج گذاشته و فدای خوش آمد سردمداران کاخ سفید کنند.

محمدصادق کوشکی/ قدس

یک نظر بگذارید