جستجو
آرشیو

مواضع رهبر انقلاب آب پاکی را روی دست دلبستگان مذاکره با آمریکا ریخت

آمریکاییها می دانستند جمهوری اسلامی ومشخصاً رهبری وقتی موضعی را مشخص می کند، جدی است آنها مخاطب خود را می شناسند ومتاسفانه نفوذی های آمریکا که در داخل کشور در پست های کلیدی ودر رسانه ها نفوذ پیدا کرده اند همچنان به مذاکره با شیطان امیدوارهستند.

محمد صادق کوشکی کارشناس مسایل سیاسی در گفت و گو با قدس آنلاین گفت: به تعبیری می توان گفت یکی از اصلی ترین مخاطبان بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخست وزیر ژاپن، برخی از عناصر داخلی و نفوذی هایی هستند که سفر نخست وزیر ژاپن و وزیرخارجه آلمان با تحریک آنها به ایران اتفاق افتاد، نفوذی هایی با جو سازی های سنگین بعد از خروج آمریکا از برجام و در چند روز اخیر به گونه ای وانمود کردند که سفر نخست وزیر ژاپن یا وزیر خارجه آلمان به ایران گره گشای مشکلات ملت ایران و دوای دردهای اقتصاد ماست.

وی در ادامه افزود: به نظر می آید بیانات و موضع گیریهای مقام معظم رهبری ریختن آب پاکی بر دست نفوذی ها بود تا دیگر چنین محاسبات کودکانه یا احمقانه ای را در ذهن نپرورانند و گمان نکنند سفر نخست وزیر خارجه یا نخست وزیر یک کشور به ایران داروی دردهای ملت است و متوجه شوند که بیش از این نمی توانند کشور و ملت ایران را تحقیر کنند.

کوشکی اظهار داشت: آمریکاییها می دانستند جمهوری اسلامی ومشخصا رهبری وقتی موضعی را مانند «نه جنگ؛ نه مذاکره» را مشخص می کند، جدی است آنها مخاطب خود را می شناسند ومتأسفانه نفوذی های آمریکا که در داخل کشور در پست های کلیدی ودر رسانه ها نفوذ پیدا کردهاند؛ همچنان به مذاکره با شیطان امیداور هستند.

محمد صادق کوشکی در پایان تصریح نمود: نفوذی ها از همان ابتدا با برجسته کردن آقای اوباما بر آن بودند تا با تعابیری برخی از مسوولان آمریکایی را تطهیر کنند وبین آنها تفکیک قائل شوند در حالی که همه مسوولین آمریکایی از جمله آقای اوباما اعتقادی به برجام نداشتند و برجام را در حد وسیله ای برای توقف ونابودی توان هسته ای ایران دنبال کردند تا به هدف خود رسیدند؛ همانگونه که اوباما براین نکته به صراحت تأکید کرد که بدون شلیک یک گلوله ایرانی ها را وادار به نابودی توان هسته ای خود کردیم.

قطعا مشکل از نفوذی های داخلی است که کودکانه و حماقت بار با شنیدن صریح ترین بیانات ضد ایرانی آمریکا همچنان در عالم تخیل خود منتظر برقراری ارتباط با آمریکا وچیدن میوه مذاکره هستند! بدیهی است کارکرد قدرت استکباری تضمین  منافع خود تا آخرین مرتبه و زیر پا گذاشتن حقوق سایر ملتهاست, این ماهیت دولت استکباری وشیطانی است؛ از این رو امام خمینی (ره)  آمریکا را شیطان بزرگ نامیدند واین ماهیت تغییر ناپذیر است.

یک نظر بگذارید