جستجو
آرشیو

مردم نهاد نبودن عامل عدم پیوستن کشورهای عربی به اتحاد امنیت خلیح فارس است

متاسفانه شواهد حاکی از آن است که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس یا متحدان آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل مردم نهاد نبودن ناگزیر به همکاری با آمریکا و انگلیس هستند؛ از این جهت در چنین ائتلافی شرکت نمی کنند

محمد صادق کوشکی گفت: امنیت خلیج فارس وحضور همسایگان در تامین امنیت منطقه ای که به امنیت بین المللی نیز منجر می شود الگوی پیشنهادی امنیتی ارائه شده در چهار دهه قبل است که براساس این الگو کشورهای پیرامونی این پهنه آبی بدون دخالت قدرت های بیگانه امنیت منطقه را تامین کنند؛ بنابراین این پیشنهاد طرح جدیدی نیست.

محمد صادق کوشکی کارشناس سیاست بین الملل در گفت و گو با قدس آنلاین گفت: موضوع طرح امنیت خلیج فارس که توسط آقای روحانی در رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیان شده موضوع جدیدی نیست که ایشان مبدع آن باشند؛ چرا که این پیشنهاد در چهار دهه گذشته بارها از سوی مسوولین جمهوری اسلامی اعم از رهبر معظم انقلاب؛ فرماندهان نیروهای مسلح و روسای جمهور گذشته مطرح و بیان شده است. امنیت خلیج فارس وحضور همسایگان در تامین امنیت منطقه ای که به امنیت بین المللی نیز منجر می شود الگوی پیشنهادی امنیتی ارائه شده در چهار دهه قبل است که براساس این الگو کشورهای پیرامونی این پهنه آبی بدون دخالت قدرت های بیگانه امنیت منطقه را تامین کنند؛ بنابراین این پیشنهاد طرح جدیدی نیست.

وی دراین باره افزود:  براساس این الگو آن دسته از همسایگانی که آمادگی همکاری با چنین الگویی دارند می توانند در امنیت منطقه با توجه به مولفه ی عدم حضور دشمنان و کشورهای غیر منطقه در این طرح شرکت کنند؛ هر چند که الگوی عمان با بیش از سی و پنج سال سابقه نشان می دهد می توان در این زمینه به همکاریهای قابل توجهی رسید. جمهوری اسلامی ایران با عمان و به صورت محدود با قطر در برخی رزمایش ها همکاری داشته است پس این موضوع مسبوق به سابقه است که برخی کشورها با ارتش و سپاه همکاری داشته اند؛ الگوی مطلوبی که اداره خلیج فارس را خالی از هر تنشی می کند.

کارشناس سیاست بین الملل در پایان گفت: تکرار موضوع مورد اشاره توسط آقای روحانی در سازمان ملل اشکالی ندارد چرا که خواست جمهوری اسلامی ایران است؛ و ساز وکارهای آن تعریف شده و در الگوی رابطه با عمان و همکاریهای محدود با قطر به نمایش گذاشته شده است.سایر کشورهای منطقه وکشورهای حوزه خلیج فارس اگر مایل به برقراری همکاری با ایران باشند با الگوهای از پیش تعریف شده می توان به نتایج مطلوبی رسید. متاسفانه شواهد حاکی از آن است که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس یا متحدان آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل مردم نهاد نبودن ناگزیر به همکاری با آمریکا و انگلیس هستند؛ از این جهت در چنین ائتلافی شرکت نمی کنند.

یک نظر بگذارید