جستجو
آرشیو

مجازات مسئولان تنبل و حامی فساد را به مردم بسپارید

محمد صادق کوشکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در حساب کاربری خود در توییتر درباره اظهارات اخیر روحانی نوشت:

یک نظر بگذارید