جستجو
آرشیو

دیکتاتوری پادوهای سفارت «ایزی لایف»

این جماعت همیشه به نام دموکراسی دیکتاتور بوده‌اند! در آن حد که اگر یک معلم یا یک مجری یا یک برنامه ساز کلمه یا جمله‌ای در نقد آنها بگوید با سلاح جنگ روانی به دنبال بریدن زبان و بستن دهان بر می‌آیند. و تا خفه کردن آخرین حلقوم روشنگر از پا نخواهند نشست!

الف) پادوهای رسانه‌ای سفارت «ایزی لایف» جماعتی‌اند با درآمدهای میلیاردی و معافیت مالیاتی! آنقدر وطن پرستند که فرزندانشان را در خارج می‌زایند!

همانهایی که یک نخ موی فرزندان خارج نشینشان را به هستی ۸۰ میلیون ایرانی ترجیح می‌دهند. همانهایی که سر در آخور بیت المال کرده‌اند و در خالی کردن جیب صندوق ذخیره فرهنگیان استادند! همانهایی که همیشه طلبکاراند و حتی برای نمایش هم قدمی برای کمک به ایران و ایرانی برنداشته‌اند.

ب) این جماعت در جشنواره‌های خارجی با انگلیسی «عالی» علیه وطنشان بلبل زبانی می‌کنند و هر سال در میهمانی‌های سفارت انگلیس و فرانسه طواف می‌کنند بلکه خوش رقصی هایشان مقبول اربابان موبور بیافتد! اینها تا توانسته‌اند از جشنواره‌های «فجر» جوایز میلیونی برای خود و رفقایشان برداشته‌اند و بعد از سیر شدن با لگد نمکدان شکسته و جشنواره تحریم می‌کنند!


و عجیب نیست که اگر مردم را به تجمع ضد سپاه و ضد جمهوری اسلامی دعوت کنند! همان تجمعی که در آن قهرمان ملی را قاتل خطاب کردند! همان تجمعی که به قدوم ارباب انگلیسی‌شان متبرک شد! همان تجمعی که«ترامپ» در حمایت از آن به زبان فارسی توئیت زد!

ج) و حالا چند روزی است که این قبیله «مربی اخلاق »شده‌اند و به برکت فضای مجازی ولنگار و بی‌صاحب و با حمایت دولت برای نابود شدن اخلاق در یک برنامه شبکه افق گریبان دریده‌اند!
همان اخلاقی که سالهای سال در آثار سینمایی و تئاترها و متن‌های رسانه‌ای‌شان زیر پا گذاشته و با صراحت و به نام آزادی بیان و آزادی هنرمند ، از خطوط قرمز آن عبور کرده و۱۸+ را جایگزین آن کرده‌اند!

د) این جماعت همیشه به نام دموکراسی دیکتاتور بوده‌اند! در آن حد که اگر یک معلم یا یک مجری یا یک برنامه ساز کلمه یا جمله‌ای در نقد آنها بگوید با سلاح جنگ روانی به دنبال بریدن زبان و بستن دهان بر می‌آیند. و تا خفه کردن آخرین حلقوم روشنگر از پا نخواهند نشست!

تهاجم موشکی سپاه به پایگاه آمریکا قبل از ترامپ این جماعت را داغدار کرد و برای همین بود که برای انتقام، تصویر سردار آسمانی ملت را پاره کردند! و مگر همین‌ها نبودند که مدافعان حرم را مدافعان اسد می‌خواندند؟

ه) این جماعت می‌دانند که به آخر خط رسیده‌اند و باید دست از سر این ملت بردارند و بروند!  چون ایران جای ستون پنجم و نوکران سفارت انگلیس نیست! چون کد خدای بزرگشان هم باید گورش را از منطقه گم کند! و حالا که به آخر خط رسیده‌اند بگذار تا هر چه می‌خواهند دست و پا بزنند.
و به قول حافظ:
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم!

محمدصادق کوشکی
منبع:https://eitaa.com/pas_kouchehaie_enghelab

یک نظر بگذارید