جستجو
آرشیو

عاقبت حوزه هنری

اگر مدیر جدید حوزه هنری می‌خواهد این دستگاه برای انقلاب و نظام مفید باشد و در خدمت “تبلیغات اسلامی” قرار بگیرد باید مشورت با منتقدان انقلابی و اهل فکر حوزه هنری را واقعا جدی بگیرد و الا درهای حوزه بازهم بر پاشنه‌های سابق خواهد چرخید و باز هم از درون حوزه “دل” و بدتر از آن بیرون خواهد آمد!

دکتر کوشکی در کانال شخصی خود در پیام رسان ایتا نوشت:
الف) حوزه هنری جایی است که رؤسای سازمان تبلیغات در سه دهه اخیر، بابت عدم بهره‌گیری درست از آن باید پاسخ‌گوی خدا و خلق خدا باشند.
ب) حوزه هنری سرمایه ضایع شده و معطل مانده نظام است که قربانی مدیریت‌هایی بی‌اراده یا غیرانقلابی یا غریبه با فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی شده است.


ج) یک مهندس عزیز سالها زمام حوزه را به دست داشت و نتیجه آن، حرکت حوزه در جهت عکس ماموریت‌های آن بود و همین باعث شده تا انتصاب یک مهندس جوان به ریاست حوزه هنری، نگرانمان کند.
د) بحث بر سر بدی یا خوبی افراد نیست بلکه نگرانی از ناکارآمدی و عدم تناسب تجربه و توان مدیر انتصابی با دستگاه تحت مسئولیت آن مدیر است. اگر مدیر جدید حوزه هنری می‌خواهد این دستگاه برای انقلاب و نظام مفید باشد و در خدمت “تبلیغات اسلامی” قرار بگیرد باید مشورت با منتقدان انقلابی و اهل فکر حوزه هنری را واقعا جدی بگیرد و الا درهای حوزه بازهم بر پاشنه‌های سابق خواهد چرخید و باز هم از درون حوزه “دل” و بدتر از آن بیرون خواهد آمد!

یک نظر بگذارید