جستجو
آرشیو

گروکشی برای سلطه

دکتر محمدصادق کوشکی، کارشناس مسایل بین الملل درخصوص ابراز نگرانی طالبانی نسبت به تهدید آمریکا و مصادره نفت و اموال عراق برای امضای توافقنامه امنیتی می گوید: برای اینکه متوجه شویم این تهدید آمریکا کاربرد دارد یا خیر می توانیم کمی به عقب بازگردیم یعنی زمانی که دولت عراق می خواست درخصوص متن اولیه پیش نویس توافقنامه امنیتی تصمیم گیری کند، مردم عراق با راهنمایی و روشنگری مرجعیت در برابر این پیش نویس مقاومت کردند.

وی ادامه می دهد: به دنبال این حرکت، دولت عراق نیز به تبعیت از مردم این کشور به خواست نامشروع آمریکا تن در نداد و این تهدید را جدی نگرفت به طوری که دولت آمریکا مجبور شد تا حدودی در مطالبات خود تجدیدنظر کند.

 

کوشکی می افزاید: تهدید مسدود ساختن اموال و دارایی های عراق و مصادره نفت این کشور نیز در راستای تهدیدهای پیشین دولت آمریکا است که درصدد اعمال آن هستند.وی خاطرنشان می کند: با توجه به واکنش جدی مردم عراق، آمریکا نمی تواند عراقی ها را تحریم کند.

کوشکی می افزاید: آمریکا به عنوان یک کشور اشغالگر مشروعیت لازم را برای اجرایی کردن تهدیدهای خود ندارد و اگر مردم عراق با راهنمایی مرجعیت، مقاومت خود را افزایش دهند، این توافقنامه می تواند به نفع مردم عراق رقم بخورد.

یک نظر بگذارید