جستجو
آرشیو

وقف معیاری برای سنجش میزان رشد انسانی در جامعه دینی است

پژوهشگر حوزه دین وقف را معیار کمی و کیفی مناسبی برای سنجش میزان رشد انسانی در جامعه دینی دانست

به گزارش خبرگزاری شبستان، محمدصادق کوشکی، پژوهشگر حوزه دین در سومین پیش نشست همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی به ارایه مقاله خود پیرامون وقف نماد رشد انسانی در جامعه دینی پرداخت و گفت: نهاد وقف از جمله مصادیق احکام اقتصادی دین مبین اسلام است که پیامدهای اقتصادی آن از جنبه های مختلف و به گونه ای آشکار در جامعه قابل مشاهده است.

کوشکی تصریح کرد: در واقع وقف یک حرکت انسانی در جامعه دینی است که براساس اختیار صورت می گیرد بدین لحاظ دارای ابعاد گوناگونی بوده به طوری که حتی نتایج آشکار اقتصادی آن نیز دارای وجوه فرهنگی و معرفتی خاص است.

وی اظهار داشت: جوامع براساس غایات، مبانی نظری و جهان پایداری خود معیارهای سنجشی معین می کنند و شاخص هایی را برای آن قرار می دهند تا میزان قرب و بعد خود را در مسیر رسیدن به اهداف و مطلوب های ترسیم شده خود بسنجند مانند درآمد سرانه، توسعه اقتصادی و میزان کتابخوانی که در جوامع مدرن غربی مطرح می شود.

کوشکی با تاکید بر اینکه جامعه دینی نیز از این امر مستثنا نبوده است، ادامه داد: از آنجا که غایت جامعه دینی، رشد انسانی یا به تعبیر دیگر تعالی بشر در مسیر به سوی تکامل و قرب است نیاز به شاخص ها و ابزار سنجش متناسب خود دارد بنابراین می توان وقف را با توجه به ویژگی های خاص مادی و معنوی آن به عنوان یک شاخص کمی و کیفی برای سنجش میزان رشد انسانی در جامعه دینی تلقی کرد.

یک نظر بگذارید