جستجو
آرشیو

پیشروی بر اساس اندیشه‌های امام باشد

دکتر محمدصادق کوشکی عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و تحلیل‌گر مسائل سیاسی، درباره رفتارهای دوگانه سران برخی کشورهای عرب و تجدیدنظر ایران در سیاست‌های خود با این کشورها گفت: سیاست خارجی ایران در صورتی که بر مبنای اندیشه‌های امام پیگیری و تعقیب شود کاملا‌ با واقعیت‌های حاکم بر حوزه روابط بین‌الملل منطبق خواهد بود.

دکتر کوشکی توضیح داد: در این صورت نیازی به تغییرات دائمی و حرکت در مسیر زیگزاگی و مارپیچ در عرصه سیاست خارجی وجود ندارد، اما حذف این اندیشه‌ها از عرصه سیاست خارجی و جایگزینی آن با اندیشه‌های ساده‌لوحانه و خوش باورانه از سوی برخی چهره‌ها که فاقد شناخت حداقلی از واقعیت‌های بین‌المللی هستند موجب شده که سیاست خارجی ایران به ویژه در طول سال‌های اخیر در شناخت مسیر خود دچار مشکلا‌ت متعدد شود، حتی در مقاطع زمانی مختلف مانند این روزها ناچار به حرکت‌های مارپیچی شده‌ایم.

وی افزود: به عنوان نمونه خط مشی ارائه شده از سوی امام در خصوص کشورهای عرب هم پیمان و مرتجع منطقه مانند عربستان سعودی، مصر، مراکش، اردن و امثال آن اجتناب از رابطه با آنها و عدم اعتماد به این کشورها در عرصه تصمیم سازی است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بنا به نگرش حضرت امام(ره) حاکمیت این کشورها از آنجایی که پایه‌های مشروعیت خود را در درون جامعه بنا نکرده‌اند لذا برای تداوم حکومت‌های خود ناگزیر به تکیه کامل به قدرت‌های فرامنطقه‌ای هستند و از این رو جمهوری اسلا‌می نمی‌تواند در سیاست خارجی به ثبات قدم و عملکرد این کشورها اعتماد کند چرا که این قبیل کشورها در عرصه سیاست خارجی تصمیم ساز نیستند.

وی تاکید کرد: این کشورها مجری تصمیمات قدرت‌های فرامنطقه‌ای هستند و تمایلا‌ت خوش باورانه اخیر در خصوص برقراری رابطه با مصر و نزدیکی به عربستان نشان داد که صاحبان چنین دیدگاه‌هایی تا چه میزان از واقعیت‌های حاکم بر مناسبت‌های بین‌المللی و تحولا‌ت خاورمیانه به دور هستند و همین افراد با توجه به جریانات اخیر و تحولا‌ت غزه ناگزیر به پس گرفتن دیدگاه‌های خود و اعتراف به غیر قابل اعتماد بودن عربستان و مصر شدند.

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر در مورد اقدامات سران عرب و اظهارات خصمانه وزیر خارجه مصر علیه ایران خاطرنشان کرد: ماهیت غیر مستقل کشورهای مرتجع عرب منطقه، مانند مصر و اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به گونه‌ای است که امکان تصمیم سازی را به آنها نمی‌دهد و حاکمان این کشورها چاره‌ای جز حرکت در مجاری ترسیم شده از سوی قدرت‌های فرامنطقه‌ای ندارند.

وی افزود: با یک نگاه دقیق به ساختار سیاسی این کشورها می‌توان دریافت حاکمیت در این کشورها صرفا مجری طراحی‌های سیاست خارجی قدرت‌های غربی و به ویژه آمریکا بوده و هستند و از این رو نمی‌توان از چنین حاکمانی توقع ثبات در دیدگاه‌ها و یا پایبند بودن به معاهدات و مذاکرات را داشت.

وی تصریح کرد: منافع قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا با گسترش تفکر انقلا‌ب اسلا‌می در تضاد بنیادین قرار دارد، گسترش تفکر انقلا‌ب اسلا‌می بدون شک موجبات حذف سلطه امپریالیستی قدرت‌های غربی را فراهم خواهد آورد و از این رو کشورهای مرتجع عرب منطقه به عنوان پازل‌هایی از کلیت سیاست خارجی آمریکا و متمدن غربی آن مقابله با اندیشه انقلا‌ب اسلا‌می را سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده‌اند.دکتر کوشکی تاکید کرد: از آنجایی که این اندیشه در قالب مقاومت اسلا‌می در لبنان و فلسطین به صورت چشمگیری نمایان شده نوک پیکان کینه‌ورزی و دشمنی کشورهای مرتجع عرب منطقه را مقاومت اسلا‌می لبنان و فلسطین به عنوان حاملا‌ن اندیشه انقلا‌ب اسلا‌می و تجلی کارآمدی آن در حل معضلا‌ت منطقه‌ای و جهانی نشانه رفته است.

وی خاطرنشان کرد: عدم مشروعیت مردمی و داخلی آنها در جوامع تحت سلطه‌شان دلیل دیگری بر مخالفت آنها با قدرت‌های مردمی و مشروع مانند دولت قانونی حماس و یا حزب الله لبنان است چرا که حکومت‌های مرتجع از حداقل همراهی و حمایت مردمی خود بی‌بهره‌اند.

یک نظر بگذارید