جستجو
آرشیو

عناوین اصلاح طلبی و اصولگرایی تنها برای تصاحب قدرت هستند

دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه خواجه نصیر و تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با آریا گفت: از آنجایی که عناوین اصلاح طلبی و اصولگرایی تعریف و اساس مشخصی ندارد، طرح شعار هایی با این مضامین تنها برای تصاحب قدرت هست.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این دوجناح از طیف ها و جریانات زیادی تشکیل شده اند و در خصوص مسائل مختلف نظرات و سلائق متفاوتی را اتخاذ می نمایند، لذا اختلاف درون اردوگاهی آنها دست کمی از اختلاف بین جناحی شان ندارد. این استاد دانشگاه در پایان اظهار داشت: از آنجایی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، رقابت درون جناحی بین کاندیداها خیلی داغ تر از رقابت بین جناحی بود، اگر امروز کاندیدایی از یک جناح تصور کند که با تنه زدن به کاندیدای دیگری از جناح خود می تواند به قدرت برسد، چنان تنه ای به وی می زند که شاید آن را به کاندیدای جناح رقیب نزند.  

یک نظر بگذارید