جستجو
آرشیو

ریزش آرای احمدی نژاد به سمت میرحسین یا کاندیدای مستقل دیگری خواهد رفت

دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، در گفتگو با آریا گفت: ریزش آرای احمدی نژاد به سمت نامزد هایی می رود که نظیر میرحسین موسوی اصلاح طلبی شامل حال آنها نمی شود یا اینکه به شکل مستقل یا نامزد اصولگرای در سایه در انتخابات شرکت می کنند.

وی در مورد میزان جدی بودن کاندیداتوری میرحسین موسوی، تصریح کرد: میرحسین علی رغم دوره های قبلی تمایل خود را برای حضور در عرصه انتخابات نشان داده است، لذا همین احتمال کاندیداتوری وی را افزایش می دهد.

این استاد دانشگاه در مورد انتساب شعار عدالت طلبی نیز خاطر نشان کرد: این شعار دوره مصرفش برای کسب آرای مردم گذشته است و دیگر کسی نمی تواند برای کسب آرا از این شعار یا شعار های گذشته استفاده کند. لذا کاندیدا ها ناگزیر به طرح شعار های نو هستند.

این کارشناس مسائل سیاسی در پایان در مورد میزان تأثیرگذاری آقای کروبی بر سبد رأی احمدی نژاد، اظهار داشت: آقای کروبی در دوره گذشته توانسته بود در مناطق محروم رأی خوبی را بدست آورد، اگر ایشان بتواند چنین رأیی را با آن خصوصیات تکرار کند، قطعاً آرای مأخوذه از سبد رأی احمدی نژاد خارج شده است

یک نظر بگذارید