جستجو
آرشیو

برخی فرزندان سابق انقلاب سربازان براندازی نرم شده‌اند

محمدصادق کوشکی، عضوهیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز با اشاره به مصادیق اجرای طرح براندازی نرم در ایران، گفت: ایجادشبهه در مبانی اعتقادی نظام، ایجادشبهه در مبانی قانون اساسی مانند بحث اسلامیت و جمهوریت نظام و اینکه آیا اینها ازهم تفکیک می شوند یا خیر، تکیه بر تئوری های وارداتی مثل نظریه لیبرال دموکراسی و ترویج آن لز جمله مصادیق اجرای طرح براندازی نرم در ایران هستند.

این تحلیلگر سیاسی در ادامه درباره مصادیق دیگری از این پروژه افزود: نافرمانی مدنی و ضایعه های افراطی مانند جبهه دوم خردادی، حزب مشارکت و دفترتحکیم، از مصادیق اجرای طرح براندازی نرم درایران هستند.

وی تصریح کرد: مجریان این طرح مختلف هستند همانند جبهه مشارکت، دفترتحکیم و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که اینان فرزندان انقلاب بودند اما مسیرهای انحرافی را طی کرده و دچار انحرافات ذهنی شده اند و عملآ به سربازان براندازی نرم تبدیل شدند.

وی افزود: این گروهها با انحرافات فکری در حوزه سیاسی در مسیری قرار گرفتند که مسیر جلب منافع استکبار جهانی است.

کوشکی با اشاره به اهداف براندازی نرم، خاطرنشان کرد: حذف اسلامیت نظام، ضربه زدن به آن و حذف ولایت فقیه، نمونه هایی از ایده تبدیل نظام جمهوری اسلامی به یک نظام لیبرال دموکراسی است که مجریان این پروژه آن را دنبال می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر اظهار داشت: برای مقابله با براندازی نرم اولین نکته شناخت واقعیتهای نظام و انقلاب اسلامی است، چون بدون شناخت این واقعیتها و اهداف انقلاب نمی توانیم هیچ گونه دفاعی از آن داشته باشیم.

وی ادامه داد: گام بعدی شناخت دشمن، ماهیت، برنامه ها و اهداف دشمن است چراکه آنها از همه ابزارهای فرهنگی، موسیقی، فیلم، کتاب، مقاله، همایش، سخنرانی و هر ابزار فرهنگی که امکان پذیر باشد برای اجرای براندازی نرم استفاده می کنند.

محمدصادق کوشکی در پایان خاطر نشان کرد: اگر دولت وجهه همت خودش را فرهنگ بگذارد، در بازشناسی فرهنگ انقلاب، واقعیتها و اهداف انقلاب را به مردم معرفی کند و در قالب امکاناتی که دارد دشمن شناسی را هم رواج دهد، می تواند در این مسیر موفق باشد.

یک نظر بگذارید