جستجو
آرشیو

اصولگرایان مجبور هستند از احمدی نژاد حمایت کنند

دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور سیاسی در گفتگو با خبرنگار پارسینه در پاسخ به این سئوال که آیا اصولگرایان نهایتا بر روی احمدی نژاد اجماع خواهند کرد یا خیر، گفت: اگر جماعت مدعی اصولگرایی در خصوص احمدی نژاد به اجماع برسند این حرکت، حرکتی از سر اختیار نخواهد بود و فضای موحود آنها را جبرا به این سو سوق داده است، چرا که برخی از گروههای موجود در جمع اصولگرایان به اشکال مختلف نشان داده اند که مسیر احمدی نژاد را نمی پسندند و اگر این عده احمدی نژاد را به عنوان نامزد نهایی خود معرفی کنند، صرفا از این رو است که فرد مناسبی جهت رقابت با احمدی نژاد را نیافته اند.

کوشکی افزود: البته باید توجه کرد که رای مردم ما حزبی نیست و هیچ قرینه ای که دال بر اینکه حزبی رای می دهند، وجود ندارد، رای مردم به احمدی نژاد حزبی نبود ، رای به خاتمی در دوم خرداد ۷۶ هم حزبی نبود ، اگر مردم به نتیجه ای می رسند که به فردی رای بدهند، اینکه چه احزابی حامی هستند، برای آنها موضوعیت ندارد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد پیامدهای مثبت یا منفی حمایت اصولگرایان از احمدی نژاد نیز گفت: با توجه به تمایل احمدی نژاد به استقلال ، عدم حمایت احزاب و گروهها از ایشان، در صورت کسب آرای مردمی، می تواند برای احمدی نژاد مطلوب تر باشد، با توجه به فعالیت های گروههای مختلف مدعی اصولگرایی به نظر می رسد آنها در مقابل خود، چاره ای جز حمایت از احمدی نژاد را نیابند و از آن سو، آنچنان نیز از آزادگی و خط مشی صادقانه برخوردار نیستند که عدم رضایت خود از احمدی نژاد را اعلام کرده و سیاست عدم حضور مثبت در انتخابات را اجرا کنند، به این معنا که ضمن دعوت از مردم به حضور انتخابات، از نامزد خاصی حمایت نکنند.

کوشکی خاطر نشان کرد: به بیان دیگر، حمایت برخی از گروههای اصولگرا از احمدی نژاد نه به معنای رضایت از احمدی نژاد، بلکه به این معنا است که احتمال برد احمدی نژاد در دور آینده، این گروه را مجبور می سازد تا به جهت عقب نیافتادن و جانماندن از قدرت، علیرغم میل باطنی از احمدی نژاد حمایت کنند.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: واقعیت این است که اصولگرایان نتوانسته اند نامزد وزینی که بتواند در عرصه حاضر بشود و رقابت کند را پیدا نکردند.

یک نظر بگذارید